Proiectul de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții 'Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat'

Proiectul de Hotarâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ‘Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat’

Data publicării: 18.04.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.04.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Cele două drage fluviale autopropulsate, dotate cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat, cu o capacitate minimă de 400 mc, sunt necesare în vederea aducerii la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte și, totodată, pentru realizarea obiectului de activitate al AFDJ privind asigurarea gabaritelor minime ale şenalului navigabil, respectiv 80 de metri lățime și 2,5 metri adâncime – pentru sectorul fluvial, în conformitate cu recomandările Comisiei Dunării.
De asemenea, dotarea cu cele două drage fluviale va permite AFDJ realizarea dragajului de mentenanță a şenalului navigabil, evitându-se astfel formarea depunerilor de aluviuni în punctele critice.
Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre va conduce la:
a) creșterea siguranței navigației pe Dunăre;
b) creșterea cotei de piață a transportului naval, pe teritoriul României;
c) încurajarea utilizării transportului naval, acesta prezentând avantaje față de celelalte moduri de transport – asigură transportul unor cantități mari de marfă la un singur voiaj, este mult mai puțin poluant, costurile de transport pe apă sunt mai mici decât cele din transportul rutier și feroviar.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2410-hg18042019dtn

Atasamente