Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră

Data publicării: 23.11.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.12.2017

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1771-hg23112017dtn

Atasamente