Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”

Data publicării: 02.03.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 14.03.2022

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Prin realizarea obiectivului de investiții :

· va crește capacitatea de operare a Portului Brăila prin modernizarea și reabilitarea danelor, conform volumului actual și previzionat al cereri;

· va crește calitatea serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare a portului;

· se vor crea premisele pentru atragerea de investiții private în Portul Brăila și creșterea traficului de mărfuri derulat prin port;

operarea navelor se va face în condiții de siguranță și eficiență

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3816-hg02032022dtn

Documente supuse consultării

Instrument de motivare
Text proiect

Atasamente