Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 'Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi'

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‘Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre/Alpi’

Data publicării: 18.01.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.02.2019

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul ”Platformă multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin-Dunăre/Alpi”, este un proiect pre-identificat pe Coridorul Rhin-Dunăre și inclus în anexa II la Regulamentul CEF nr. 1316/2013, care se adresează primei priorități a FO1 corespunzătoare Apelului de Coeziune Transport CEF 2015 – “Proiecte pre-identificate pe coridoarele rețelei centrale (căi ferate, căi navigabile interioare, drumuri, porturi maritime și interioare“, și nominalizat în Lista Proiectelor Eligibile POIM 2014-2020 din Anexa 8. Ghidul Solicitantului, inclus în Master Planul General de Transport.
Conform analizelor efectuate s-a stabilit ca platforma să fie amplasată în Portul Bazinul Nou Galați, afectând infrastructura portuară administrată de C.N. A.P.D.M. S.A. Galați, precum și construcțiile proprietatea S.C. Port Bazinul S.A. Galați și S.C.Metal Trade International S.R.L. Galați devenind astfel beneficiari ai proiectului. Astfel pentru realizarea investiției a fost necesară reglementarea modalității de cooperare pentru pregătirea și depunerea cererii de finanțare, semnarea contractului de finanțare și implementarea proiectului, în acest sens semnându-se în anul 2014 Acordul de Cooperare între cele trei instituții.
Terenul și acvatoriul portuar care vor suferi modificări ca urmare a investiției, aparțin domeniului public al statului și se află în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea C.N. A.P.D.M. S.A. Galați. În urma realizării investițiilor propuse suprafața acvatoriului portuar ce face obiectul concesiunii se va diminua cu suprafața aferentă lucrărilor de cheu/dană, iar suprafața aferentă cheurilor/danelor va crește în aceeași măsură.
Zona vizată pentru implementarea proiectului este inclusă în intravilanul municipiului Galați, necesitatea realizării obiectivului fiind stabilită ca urmare a concluziilor studiilor efectuate privind prognoza de trafic până în anul 2020, din care a rezultat o tendință de creștere a volumului de mărfuri care vor fi tranzitate prin Portul Galați.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2252-hg21012019dtn

Atasamente