Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)