Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extindere la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10”. Finanțarea investiției se face din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)

 

Data publicării: 11.06.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.06.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Lucrările propuse au ca scop modernizarea și fluidizarea traficului existent între Poarta 10 Bis și Poarta 10, realizarea unei intersecții la nivel de tip giratoriu în zona Poarta 10, care să satisfacă un trafic semnificativ de vehicule lungi cu remorci, sau semiremorci și să asigure totodată un grad de confort și siguranță pentru circulația acestor vehicule.

Obiectivele care vor fi atinse prin realizarea investiției sunt:

· fluidizarea traficului rutier între porțile 10 și 10 bis ale Portului Constanța și implicit eliminarea blocajelor, inclusiv la trecerea peste linia ferată existentă;

· asigurarea unui grad de confort și creșterea siguranței rutiere prin realizarea unei intersecții la nivel de tip giratoriu;

· asigurarea capacității portante necesare unui trafic excepțional.

Totodată, prin implementarea investiției, fluxurile de trafic vor beneficia de condiții superioare de circulație, care se vor concretiza într-o serie de avantaje economice, precum:

· reducerea costurilor de exploatare ale vehiculelor;

· reducerea timpului de parcurs și, implicit, a timpului petrecut în vehicule de către pasagerii aflați în vehicule;

· creșterea accesibilității zonelor deservite cu impact pozitiv asupra dezvoltării.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2985-hg11062020dtn

Atasamente