Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică 'Dezvoltarea insulei – cheu de acostare pe latura de Nord a insulei artificiale, inclusiv amenajarea zonei de legătură mal – insula, în vederea deservirii viitoarei platforme industriale din portul Constanța'

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică ‘Dezvoltarea insulei – cheu de acostare pe latura de Nord a insulei artificiale, inclusiv amenajarea zonei de legătură mal – insula, în vederea deservirii viitoarei platforme industriale din portul Constanța’

 

Data publicării: 11.10.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.10.2018

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Realizarea obiectivului de investiții va duce la creșterea traficului în port prin atragerea, în special, a fluxurilor de mărfuri pentru care stocarea, manipularea sau tranzitul să se facă în zona liberă (ca de exemplu mărfurile de tranzit sau mărfurile accizabile).
Lucrările proiectului contribuie la realizarea obiectivului C.N. APM SA Constanța de a crește traficul ți pe cale de consecință de a crește veniturile proprii din activitatea de bază, precum și din activitățile conexe și auxiliare.
Teritoriul pe care se va realiza investiția este situat în Portul Constanța, în zona insulei artificiale, cea mai mare parte fiind acvatoriu portuar. Cheul va fi construit din virole de beton armat de 100t/buc., în extremitatea nordică a insulei artificiale iar legătura între mal și insulă va fi amenajată între taluzul neamenajat în prelungirea danei 85 și pintenul de pe mal până în zona de Nord-Vest a insulei. Cheul și platformele portuare sunt bunuri nou create și sunt de utilitate publică.
Suprafața totală care urmează să fie amenajată în cadrul acestei investiții este de cca. 241.000 mp din care: cca. 111.000 mp pentru lucrări de infrastructură portuară după cum urmează: – lucrări de umpluturi în spatele cheului până la extremitatea de nord a insulei de cca. 70.700 mp teren câștigat asupra mării și amenajarea zonei adiacente; – lucrare de conectare a insulei la utilități (subtraversare a canalului dintre mal și insulă și traseu conducte pe insulă până la cheu – 700 ml); cca. 130.000 mp pentru lucrări de dragaj în fața cheului până la adâncimea de 19 m.
În perioada de execuție se vor crea un număr total de cca. 100 de locuri de muncă, iar în perioada de exploatare un număr de 6 locuri de muncă nou create.
Pentru realizarea obiectivului de investiții:”Dezvoltarea insulei – Cheu de acostare pe latura de Nord a insulei artificiale, inclusiv amenajarea zonei de legătură mal – insula, în vederea deservirii viitoarei platforme industriale“, beneficiarul C.N. APM S.A. Constanța, solicit obținerea finanțării prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2137-hg11102018dn

Atasamente