Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare dane RO-RO - Port Bazinul Nou Galați”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Amenajare dane RO-RO – Port Bazinul Nou Galați”

Data publicării: 25.08.2022
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 02.09.2022

Grup ţintă
Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

La finalizarea obiectivului de investiții se vor realiza cheuri verticale pe o lungime de 300 m, se va reabilita un front de acostare cu pereu dalat pe o lungime de 109 m, se va amenaja dana RO-RO cu o lungime de 46 m și lățime de 30 m, se va crea o platformă portuară nouă în suprafață de 13.300 mp și se va moderniza drumul din incinta portuară pe o lungime de 418 ml.

La finalizarea obiectivului de investiții se vor opera volume sporite de mărfuri și se vor îmbunătăți legăturile comerciale de transport ale portului Galați cu statele situate în amonte pe Dunăre, dar și cu statele riverane din bazinul Mării Negre.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

  • Instrument motivare
  • Textul complet al proiectului actului respectiv
  • http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4097-hg25082022dtn

    Atasamente