Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 17.10.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.10.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de
Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1326-omt17102016dtn-5