Proiect de ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Proiect de ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Data publicării: 26.08.2015 |
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.09.2015 |
Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G. | http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/928-omt26082015dtn