Proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

Proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014

Data publicării: 17.10.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 28.10.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de
Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1325-omt17102016dtn-4