Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa

 

Data publicării: 02.03.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 13.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 7,76%, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 11,13%, compania programând un profit brut de 113.510,00 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.d. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2815-hg02032020de

Atasamente