Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV”

Data publicării: 21.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 16/27.02.2024 – prin care se avizează în unanimitate tarifele pentru 6 cursuri obligatorii și se aprobă introducerea a 2 cursuri în grila de cursuri obligatoriiHotărârea Consiliului de Conducere al CERONAV nr. 4/11.01.2024 – prin care se avizează în unanimitate modificarea duratei de desfășurarare a 2 cursuri obligatorii, cu menținerea tarifelor, precum și ale art.12 alin (1) lit. m) din Anexa 1 la Hotǎrârea Guvernului nr. 449/10.04.2003 – Regulament de  organizare și funcționare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, se propun spre aprobare următoarele tarife, astfel:

 1. Tarife cursuri obligatorii, recalculate, după cum urmează:
  1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR, tarif 5.807 lei/ cursant;
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats – Initial) – cod PSCRB-I, tarif 1.524 lei/ cursant;
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare – Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh)– cod PSCRB-A, tarif 684 lei/ cursant;
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Inițial (Personal survival techniques – Initial) – cod PST-I, tarif 660 lei/ cursant;
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare – Actualizare (Personal survival techniques – Refresh) – cod PST-A, tarif 330 lei/ cursant;
  6. Nave de pasageri – cod CBP, tarif 1.287 lei/ cursant.
 1. Calculații tarife pentru 2 cursuri obligatorii noi, după cum urmează:
  1. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (AV/3 – 1) – Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1) – Refresh) – cod IGF-B.R, tarif 379 lei/cursant;
  2. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul Codului IGF (A-V/3 – 2) – Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2) – Refresh) – cod IGF-A.R, tarif 1.257 lei/cursant.

 

Calculaţiile tarifelor din devizele anexate se efectuează prin stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi repartizarea lor pe fiecare curs în parte, în funcţie de ponderea cursului respectiv în total ore cursant prognozat, conform Graficului programării cursurilor aprobat – întocmit de Serviciul Programare.

Calculaţiile tarifelor pentru cursurile menţionate, au la bazǎ:

– datele cuprinse în programele analitice de curs aprobate de conducerea CERONAV (durata în ore a unui curs, numǎrul de ore experţi, nr. de cursanţi pe grupă, echipamentele şi materialele didactice necesare desfǎşurǎrii cursului);

– bugetul de venituri şi cheltuieli – aprobat;

– planul de amortizare al mijloacelor fixe

Pentru taxa de reexaminare s-au avut în vedere prevederile Procedurii Operaţionale P.O. 09, “Metodologie de organizare şi desfaşurare a programelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din transporturi navale”, ediţia 8/09.2019, revizia 1/02.2021 – Cap.5 ”Descrierea procedurii” art.5.3.5, pct. (20) care precizează cuantumul taxei de reexaminare:

“Reexaminarea va avea loc după achitarea taxei de reexaminare, care reprezintă valoarea a 2 ore din tariful cursului”, astfel:

  1. Calificare pentru obținerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) – cod CCMAR ( 5.807 lei/ cursant x 2 ) : 536 ore= 22 lei,
  2. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Inițial (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Initial)– cod PSCRB-I ( 1.524 lei/ cursant x 2 ) : 32 ore= 95 lei,
  3. Competență în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare- Actualizare (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats- Refresh) – cod PSCRB-A ( 684 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 86 lei,
  4. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare-Inițial (Personal survival techniques- Initial)– cod PST-I ( 660 lei/ cursant x 2 ) : 16 ore= 83 lei,
  5. Tehnici individuale de supraviețuire pe mare- Actualizare (Personal survival techniques- Refresh)– cod PST-A ( 330 lei/ cursant x 2) : 8= 83 lei,
  6. Nave de pasageri – cod CBP (1.287 lei/ cursant x 2) : 32 ore = 80 lei,
  7. Pregătire de bază pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (AV/3-1)- Reconfirmare (Specification of minimum standard of competence in the basic training for ships subject to the IGF Code (AV/3-1)- Refresh)–cod IGF-B.R (379 lei/ cursant x 2) : 8 = 95,
  8. Pregătire avansată pentru operarea în siguranță a navelor care fac obiectul codului IGF (A-V/3-2)- Reconfirmare (Advanced training for ships personnel subject to the IGF Code (A-V/3-2)- Refresh)- cod IGF-A.R (1.257 lei/cursant x 2) : 24 ore= 105 lei.
 •  Modificarea numărului de ore de curs pentru:
  1. Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Nivel avansat – Iniţial (Advanced Fire-Fighting Initial), cod AFF-I, de la 56 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1854 lei/cursant;
  2. Asistență medicală (Medical Care), cod MC, de la 48 de ore la 40 de ore de curs, tarif 1.777 lei/cursant.

Durata de desfășurare a cursurilor obligatorii AFF-I și MC s-a modificat, ca urmare a actualizării programelor analitice, astfel încât să fie în conformitate cu reglementările modelelor de curs IMO. Menționăm că se păstrează denumirile, codurile, tarifele și taxele de reexaminare ale celor două cursuri.

De asemenea, având în vedere analiza privind consecințele financiare, la propunerea Compartimentului Audit Public Intern din cadrul CERONAV, s-a avut în vedere eliminarea discountului oferit companiilor, ca urmare a constatării că, prin acordarea discountului, nu a crescut numărul de cursanți înscriși.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5286-omti21052024dtn

 

Atasamente