Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor părți din imobilul cu numărul MF 150370, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor – Autoritatea Vamală Română

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor părți din imobilul cu numărul MF 150370, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța în administrarea Ministerului Finanțelor – Autoritatea Vamală Română

Data publicării: 28.05.2024
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.06.2024

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurtă descriere

Prin proiectul de Hotărâre de Guvern se solicită transmiterea unor părți din părți din imobilul cu nr. MF 150370, aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în administrarea Ministerului Finanțelor – Autoritatea Vamală Română, pentru realizarea proiectului „Dotarea birourilor vamale de frontier cu sisteme de scanare autovehicule și containere (sisteme de securitate) și înființarea Centrului național de imagistică în cadrul căruia se vor integra sistemele de scanare autovehicule și containere, din dotarea A.V.R.”
Modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 va conduce la modificarea, prin act aditional, a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică a statului, încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de concedent și Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în calitate de concesionar.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/5299-hg28052024dapsi-2

 

Atasamente