Consultare Publica MT - Proiect Ordin - Modificarea Anexei OMTI Nr. 982/2011

Consultare Publica MT – Proiect Ordin – Modificarea Anexei OMTI Nr. 982/2011

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj (Dunare)

Data publicării: 24.07.2015
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.08.2015

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.
Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G. /

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/886-omt24072015dtn