Consultare Publica MT - Proiect HG - aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Consultare Publica MT – Proiect HG – aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A.

 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

 

Data publicării: 21.02.2020
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.03.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere:

– prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;

– prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;

– prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;

– prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 19,83 %, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 19,44 %, compania programând un profit brut de 3.453,95 mii lei.

Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante.

Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.c. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a:

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019, cu suma de 273,11 mii lei.

creșterea câștigului mediu brut pe salariat datorată majorării salariului de bază minim brut pe economie garantat în plată, cu suma de 28,14 mii lei.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/2795-hg21022020de

Atasamente