Constanța Port Business Association se opune Inițiativei Bulgare – New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De și solicită noului Ministru al Transporturilor și tuturor factorilor de decizie implicați, să susțină și să exprime clar acest punct de vedere - 20.01.2021

Constanța Port Business Association se opune Inițiativei Bulgare – New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De și solicită noului Ministru al Transporturilor și tuturor factorilor de decizie implicați, să susțină și să exprime clar acest punct de vedere – 20.01.2021

Constanța Port Business Association se opune Inițiativei Bulgare –
New Aegean Baltic Ten-T Corridor – ABC+De și solicită noului Ministru al
Transporturilor și tuturor factorilor de decizie implicați, să susțină și să
exprime clar acest punct de vedere_20.01.2021

Document:
Pozitie CPBA_ref. Coridor ABD+De 20.01.2021