CN APM SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.

CN APM SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta.

 

OBIECT, DESCRIERE, TERMENE

 

OBIECT CONSULTARE

Obiectul consultarii il constituie obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii de Servicii de asigurari medicale private pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, conform cerintelor tehnice prevazute in caietul de sarcini atasat si in anexele aferente acestuia.
Avand in vedere gradul ridicat de complexitate tehnica pe care il cuprinde caietul de sarcini, procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii unei potentiale solutii tehnice care sa ne permita achizitionarea serviciilor de asigurari voluntare de sanatate si identificarea altor informatii utile care vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

Achizitia serviciilor de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, solicitate in caietul de sarcini destinat consultarii de piata, are in vedere acoperirea riscurilor prezentate, in conditiile tehnice si de calitate precizate.
Serviciile de asigurari voluntare de sanatate pentru personalul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta trebuie sa permita acoperirea cu promptitudine a riscurilor, conform cerintelor minime stabilite in caietul de sarcini.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII

1. Cerinte tehnice specifice pentru acoperirea riscurilor precizate in caietul de sarcini, pornind de la cerintele minime din caietul de sarcini supus consultarii de piata;
2. Documentatia specifica care trebuie pusa la dispozitie de ofertanti pentru a ne asigura ca serviciile de asigurare indeplinesc cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
3. Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 23.03.2020, pe adresa de email: achizitii@constantza-port.ro informatiile solicitate (in format doc/docx).
Autoritatea contractanta invita agentii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 26.03.2020, organizata la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima.
In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra aspectelor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie cerintele minime solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 09.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: 23.03.2020

DATA LIMITA CONSULTARE: 31.03.2020

 

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17456&tip_stire=1