CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta initiaza o procedura de consultare a pietei, in vederea achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala

 

OBIECT CONSULTARE

Obtinerea unor informatii necesare finalizarii caietului de sarcini aferent achizitionarii unui Sistem informatic integrat de management al resurselor companiei si de raportare manageriala conform specificatiilor tehnice.
Procesul de consultare a pietei se va desfasura in vederea identificarii atat a unei potentiale solutii tehnice de implementare, cat si a altor informatii ce vor putea fi folosite la elaborarea documentatiei de achizitie, folosind cunostintele si experienta operatorilor economici care actioneaza pe piata relevanta.

 

DESCRIERE

CN APM SA isi propune achizitia unui Sistem Informatic pentru managementul resurselor companiei si elemente de raportare manageriala.
Obiectivele specifice urmarite in acest proiect constau in implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, a unei solutii de raportare manageriala si a unor aplicatii specifice activitatii portuare.

 

ASPECTE SUSPUSE CONSULTARII:

– Specificatiile tehnice minime incluse in caietul de sarcini si solutii tehnice care pot asigura indeplinirea acestora
– Specificatii tehnice minime necesare integrarii solutiei informatice cu alte sisteme (ex. SIIP si Port Community System) sau extinderii functionalitatilor
– Estimarea pretului total de implementare a sistemului precum si Pretul echipamentelor hardware, pretul Licentierii solutiei (Licente de baza), Pretul serviciilor de implementare, Pretul suportului anual precum si pretul serviciilor post-implementare;
– Estimarea duratei de implementare, pe fiecare etapa, precum si durata totala;
– Estimarea resurselor necesare pentru implementare;
– Cerinte privind personalul ofertantului (experti) implicat in realizarea proiectului
– Cerinte pentru managementul de proiect
– Orice alte informatii/recomandari relevante cu privire la cerintele caietului de sarcini in vederea imbunatatirii acestor cerinte.
Participantii vor preciza care din informatiile furnizate autoritatii contractante au caracter confidential.

 

MODALITATE DE DESFASURARE:

Agentii economici interesati sa participe la consultarea de piata sunt invitati sa trimita, pana la data de 20.03.2020, pe adresa de email achizitii@constantza-port.ro, informatiile supuse consultarii (in format doc/docx). Persoana de contact: Silvia Braileanu.
Autoritatea contractanta invita operatorii economici interesati sa participe la dezbaterea publica din data de 25.03.2020, ora 10.00, organizate la sediul acesteia din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima. In cadrul dezbaterii publice, operatorii economici interesati vor avea posibilitatea sa prezinte informatiile comunicate anterior autoritatii contractante sau sa prezinte alte informatii noi relevante. Vor avea loc discutii asupra functionalitatilor prezentate, dar si asupra modului in care acestea pot fi extinse/adaptate cerintelor specifice ale beneficiarului. Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractanta va elabora un caiet de sarcini care va descrie functionalitatile solicitate conform propriilor necesitati.
Autoritatea contractanta va publica rezumatul procesului de consultare a pietei si rezultatul consultarii anterior initierii procedurii de atribuire, respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

 

DATA PUBLICARE: 06.03.2020

DATA LIMITA TRANSMITERE INFORMATII DE CATRE OPERATORII ECONOMICI: 20.03.2020

DATA CONSULTARE PUBLICA: 25.03.2020, ora 10.00.

DATA LIMITA DE CONSULTARE: 31.03.2020.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17455&tip_stire=1