Anunt Consultare Publica CN APMC - Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta

Anunt Consultare Publica CN APMC – Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta

 

Subscrisa Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, reprezentata legal prin Director General Costel STANCA, in temeiul art. 148 din Legea 99/2016 si a prevederilor art. 19 si 20 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, organizeaza urmatoarea consultare publica:

OBIECT CONSULTARE:
Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.

DESCRIERE:
Se supun consultarii pietei serviciile de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform Caietului de sarcini nr. 1002/10.01.2020 anexat, cuprinzand cerintele minimale pe baza carora se vor desfasura consultarile.

Obiectivul principal: Asigurarea de raspundere profesionala a Administratorilor si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta, conform art. 153^12 alin.4 din Legea 31/1990.
Obiectul asigurarii consta in acoperirea prejudiciilor/daunelor produse Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta si/sau tertilor, ca urmare a faptelor culpabile savarsite in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii Companiei de catre cei sapte administratori – membri ai Consiliului de Administratie precum si de catre Directorul General.
Procedura de selectie: se propune aplicarea procedurii – procedura simplificata.

ASPECTE SUPUSE CONSULTARII:
– Determinarea unei valori estimate (prime/pretul politei) pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor si directorului general din cadrul CN APM SA Constanta, tinand cont de cerintele tehnice minimale precizate in caietul de sarcini atasat;
– Perioada retroactiva;
– Perioada de avizare;
– Alte recomandari/potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale.
– Stabilirea conditiilor de participare a operatorilor economici la procedura de achizitie, respectiv a societatilor de asigurari autorizate de autoritati competente pentru practicarea asigurarii de raspundere profesionala (Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare) si/sau a intermediarilor/brokerilor de asigurari/distribuitorilor in asigurari autorizati pentru practicarea distributiei in asigurari (Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari) cu respectarea dispozitiilor Legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

MODALITATEA DE DESFASURARE:
Orice persoana/organizatie interesata transmite CN APM SA opinii, sugestii sau recomandari cu privire la aspectele supuse consultarii prin e-mail la adresa achizitii@constantza-port.ro, specificand expres, la referinta/subiect, mentiunea: Servicii de asigurare pentru raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta.
CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in termenele prevazute in prezentul anunt.
CN APM SA va publica rezumatul procesului de consultare a pietei anterior initierii procedurii de atribuire si respectand normele legale de asigurare a confidentialitatii.

DATA PUBLICARE: 15.01.2020.

DATA LIMITA TRANSMITERE PROPUNERI: Propunerile vor fi transmise pana la data de 31.01.2020.

DATA LIMITA CONSULTARE: CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in perioada 03.02.2020 – 07.02.2020.

Caietul de sarcini poate fi consultat aici.

https://www.portofconstantza.com/apmc/portal/vizstire.do?bifa=true&method=showNews&id_stire=17336&tip_stire=1

Atasamente