Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al Organizației Maritime Internaționale din 15 mai 2017

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al Organizației Maritime Internaționale din 15 mai 2017

 

Proiectul de OMTIC pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluției MSC.365(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al Organizației Maritime Internaționale din 15 mai 2017

Data publicării: 26.06.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.07.2020

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navigației, adoptate de OMI, este Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS 1974), la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1979. Prevederile Convenției SOLAS 1974 se actualizează și se perfecționează continuu prin rezoluții adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI.

La sesiunea 93 a MSC, care a avut loc în mai 2014, au fost adoptate unele amendamente la Convenția SOLAS 1974 prin rezoluția MSC.365(93), care a intrat în vigoare, în temeiul legii, și a fost publicată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 903/2015.

Prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.6 al OMI din 15 mai 2017, a fost publicată o rectificare la Rezoluția MSC.365(93), prin care se corelează data de construcție a navelor cisternă menționată în paragrafe diferite ale aceluiași capitol din Convenția SOLAS 1974, în legătură cu protecția tancurilor de marfă care trebuie să fie asigurată printr-o instalație fixă de gaz inert conform cerințelor Codului privind instalațiile de protecție contra incendiului.

În consecință, este necesară introducerea în legislația națională a acestei rectificări aduse Rezoluției MSC.365(93) și publicarea ei printr–un nou ordin al ministrului.

http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3015-hg26062020dtn-2

Atasamente