Comunicate de presa

Proiectul Master Planului supus dezbaterii publice ignoră fundamentele Master Planului General de Transport al României

Organizația Patronală ”Operatorul Portuar” Constanța atrage atenția că varianta prefinală a Master Planului Portului Constanța, publicată pe site-ul Agenției Naționale a Protecției Mediului (ANPM), în data de 19 decembrie 2014, nu ține cont de premisele și principiile de bază ce se regăsesc în varianta finală a Master Planului General de Transport al României, dată publicității pe site-ul AMPOST, în data de 15 martie 2014.

Master Planul Portului Constanţa a fost întocmit fără consultări prealabile între compania care administrează Portul Constanța (CN APMC) și comunitatea portuară și, prin urmare, strategiile și soluțiile investiționale propuse nu au avut în vedere realitățile existente la nivelul Portului și nici necesitățile reale de dezvoltare ale celui mai mare port al României de la Marea Neagră.

Mai mult decât atât, Organizația Patronală apreciază că elementele, datele și informațiile pe care consultantul le-a avut la baza întregii strategii propuse au fost eronate și false, iar soluțiile identificate sunt lipsite de fundamente economice, tehnice și legale.

În consecință, Organizația Patronală „Operatorul Portuar” Constanța, în numele membrilor ale căror interese le reprezintă, a formulat și transmis observații Ministerului Transporturilor și Companiei Naționale ”Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanta (CN APMC), a solicitat clarificări și totodată stoparea punerii în aplicare a Master Planului și supunerea dezbaterii publice prin publicarea acestuia pe site-ul CN APMC.

###

Despre Organizația Patronală ”Operatorul Portuar” Constanța

Reunește 35 de companii care își desfășoară activitatea pe domeniul portuar.
În cadrul companiilor membre ale Organizației Patronale își desfășoară activitatea peste 6.000 salariați, ceea ce reprezintă mai bine de 60% din numărul total de persoane angajate pe domeniul portuar.
Companiile membre ale Organizației Patronale, prin activitatea desfășurată, contribuie cu peste 85% la veniturile Administrației Portului Constanța (CN APM).
Contribuția Organizației Patronale la bugetul local prin activitatea desfășurată este de cca 2 milioane de euro între 2011-2013, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din respectivul buget.
Contribuția Organizației Patronale la bugetul de stat este de 45 milioane de euro/3 ani (2011-2013).