Comunicate de presa

Instanța Supremă se pronunță definitiv: Pilotajul românesc rămâne la Administrația Porturilor Maritime Constanța

Instanța Supremă se pronunță definitiv:
Pilotajul românesc rămâne la Administrația Porturilor Maritime Constanța
Serviciul de pilotaj al navelor în porturile maritime este un serviciu indispensabil activității portuare, care trebuie să se concentreze pe siguranța vieții omenești, pe siguranța navigației, pe necesitatea protejării mediului înconjurător și a infrastructurii de transport naval.

Astfel, în cadrul dezbaterilor derulate în interiorul comunității portuare în cursul ultimelor luni, Constanta Port Business Association a sesizat și adus la cunoștința administrației o serie de aspecte negative ale modului de desfășurare din ultimii ani a acestui serviciu, prin intermediul companiilor specializate. În consecință, Constanța Port Business Association a subliniat necesitatea eliminării posibilității de negociere a principiilor siguranței vieții omenești pe mare și a siguranței navigației, în beneficiul costului mai redus și al acaparării unei cote mai mari de piață de firmele specializate.

Totodată, având în vedere caracterul lacunar și contradictoriu, din ultimii 8 ani, al cadrului legislativ aplicabil serviciului public de siguranță pilotaj al navelor în porturile maritime din România, Constanta Port Business Association a comunicat formal autorităților competente poziția sa, înaintând propunerea reorganizării și dezvoltării unui nou cadrul de prestare a serviciului de pilotaj în porturile Constanța și Mangalia, apreciind că standardele de siguranță nu trebuie sacrificate în favoarea intereselor de ordin financiar ale furnizorilor specializați sau ale intermediarilor.

Astfel, apariția Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 991 din 19 mai 2020 a fost primită cu interes de Constanta Port Business Association, apreciind totodată că, derularea acestui serviciu direct de către compania națională, prin corpul propriu de piloți și excluderea concurenței, reprezintă un prim pas spre a respecta atât opinia Consiliului Concurenței din România, cât și poziția exprimată de Asociația Piloților Maritimi din Europa (EMPA) în ceea ce privește conceptul de siguranță în jurul căruia trebuie construit un serviciu public de siguranță.

De aceea, la data contestării Ordinului în instanță, organizația patronală a susținut atât poziția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cât și a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, considerând că demersul autorităților este unul coerent, care va genera efecte pozitive, în sensul creșterii gradului de siguranță a navigației, a scăderii costurilor de operare și a creșterii, în consecință, a atractivității portului.

În ședința din 17 iunie 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a României a admis recursul formulat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a casat astfel sentința de suspendare a aplicării Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 991 din 19 mai 2020, pronunțată inițial în luna decembrie 2020, de Curtea de Apel Constanța si a respins acțiunea ca netemeinică.
Această decizie este definitivă, iar în viitor serviciul de pilotaj va fi astfel exceptat de la orice formă de concurență, fiind desfășurat sub controlul statului român, direct de Administrația Porturilor Maritime Constanța, instituție aflată în subordinea și coordonarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în mod nediscriminatoriu și în condiții egale, în ceea ce privește calitatea, timpul și prețul.
CPBA apreciază ca pozitivă această primă etapă de aliniere a cadrului legislativ aplicabil activității portuare din România la buna practică europeană, chiar și ca urmare a intervenției actului de justiție și va continua să sprijine orice demers venit în sprijinul dezvoltării activității sectorului naval, în general, și a activității portuare, în particular.