Comunicate de presa

Comunitatea portuara protesteaza impotriva incompetentei si abuzului conducerii CN APMC

Constanta, 10 martie 2015

Organizatia Patronala ”Operatorul Portuar” Constanta si Federatia Nationala a Sindicatelor Portuare, organizatiile reprezentative la nivelul sectorului de activitate „Transporturi pe apa si servicii conexe. Transporturi aeriene si servicii conexe” au initiat proteste, incepand cu data de 9 martie 2015, impotriva conducerii administrative si a celei executive a Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” S.A. Constanta.

Operatorul Portuar, cat si Federatia Nationala a Sindicatelor Portuare atrag astfel atentia asupra actului de administrare defectuos cat si a lipsei unei strategii unitare privind dezvoltarea Portului Constanta, astfel cum s-a sesizat in numeroase randuri si considera imperios necesare schimbari structurale complete in ceea ce priveste conducerea CN APMC, din urmatoarele motive:

1. Consiliului de Administratie este desemnat in mod nelegal, cu incalcarea prevederilor imperative ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cat si a Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 574/2014 (potrivit careia Consiliul Local si-a pierdut definitiv calitatea de actionar si nu mai poate participa la nivel decizional in activitatea curenta de administrare a companiei).

2. Conducerea executiva existenta este neprofesionista, lipsita de experienta, pregatire si viziune economica, deciziile acesteia conducand la grave disfunctionalitati in activitatea portuara.

3. Master Planul Portului Constanta a fost intocmit fara consultari prealabile ale comunitatii portuare, avand la baza date si informatii eronate si false, ce au generat identificarea unor solutii si strategii investitionale care nu au in vedere realitatile existente la nivelul Portului Constanta si sunt lipsite de fundamente economice, tehice si legale.
Master Planul Portului Constanta ignora fundamentele Master Planului General de Transport al Romaniei.

4. Compania Nationala, fara a comunica in mod transparent componenta tarifelor practicate si fara fundamente legale si contractuale, a demarat procedurile necesare pentru ca, in mod unilateral, sa majoreze tarifele de utilizare a domeniului portuar, pe care operatorii economici le achita administratiei in prezent.
Astfel, conducerea executiva nu are o viziune de ansamblu, care sa mentina Portul Constanta la un nivel copetitiv pe pietele in domeniu, avand in vedere ca in aceasta perioada, in celelalte porturi europene se stabilesc politici tarifare reduse.

5. Compania Nationala „Administratia Porturilor Martime” S.A. Constanta refuza demararea procedurii de incheiere a contractelor de subconcesiune si respectiv, de inchiriere a terenului apartinand domeniului public al statului si concesionat CN APMC, desi exista cadrul legal in vederea demararii acestei proceduri, iar operatorii portuari au solicitat in mod repetat acest lucru.

6. Conducerea CN APMC ignora comunitatea portuara, refuzand in mod constant dialogul si manifestand o lipsa totala de transparenta, in pofida manifestarii interesului si disponibilitatii acesteia privind un dialog constructiv.
Se opune astfel, in mod abuziv, oricarei incercari de dialog, ignorand reprezentantii Organizatiilor reprezentative (desi practica consultarii acestora este elementara in context european), amanand repetat intalnirile cu operatorii portuari privind Master Planul Portului Constanta, neprezentandu-se (fara notificare prealabila) in fata Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor, in vederea dezbaterii problemelor privind transportul naval.

In consecinta, comunitatea portuara va intreprinde in continuare, orice demersuri necesare in scopul remedierii urgente a acestor probleme, a adoptarii tuturor masurilor legale ce se impun, pentru intrarea in normalitate si pentru respectarea intereselor legitime ale tuturor celor implicati in activitatea portuara.

###
Despre Organizatia Patronala ”Operatorul Portuar” Constanta

Reuneste 35 de companii care isi desfasoara activitatea pe domeniul portuar.
In cadrul companiilor membre ale Organizatiei Patronale isi desfasoara activitatea peste 6.000 salariati, ceea ce reprezinta mai bine de 60% din numarul total de persoane angajate pe domeniul portuar.
Companiile membre ale Organizatiei Patronale, prin activitatea desfasurata, contribuie cu peste 85% la veniturile Administratiei Portului Constanta (CN APM).
Contributia Organizatiei Patronale la bugetul local prin activitatea desfasurata este de cca 2 milioane de euro intre 2011-2013, ceea ce reprezinta aproximativ 30% din respectivul buget.
Contributia Organizatiei Patronale la bugetul de stat este de 45 milioane de euro/3 ani (2011-2013).