Comunicate de presa

CN APMC manifestă o lipsă totală de transparență prin amânări repetate ale întâlnirilor cu operatorii portuari privind Master Planul Portului Constanța

Constanța, 4 martie 2015

Organizația Patronală ”Operatorul Portuar” Constanța atrage atenția că, prin amânarea întâlnirii din data de 4 martie 2015, privind prezentarea versiunii preliminare a Strategiei de dezvoltare a Portului Constanța, CN APMC, în calitate de autoritate publică, își încalcă obligația de a supune consultării publice proiectele de interes deosebit, încălcând în mod flagrant transparența decizională.

Organizația Patronală își manifestă astfel indignarea privind ignorarea reprezentanților săi și a întregii comunități portuare și menționează că, prin aceste acțiuni CN APMC ignoră inclusiv interesele naționale în ceea ce privește dezvoltarea economică pe termen scurt, mediu și lung a Portului Constanța.

Operatorul Portuar, cât și Federația Națională a Sindicatelor Portuare, asa cum au sesizat în numeroase rânduri, constată încă o dată că acest Master Plan a fost întocmit fără consultări prealabile între compania care administrează Portul Constanța (CN APMC) și comunitatea portuară, în pofida manifestării constante din partea lor a interesului și a disponibilității privind un dialog constructiv asupra acestei tematici.

Deși Organizația Patronală a solicitat crearea unui cadru reglementat în care să fie abordată în mod constructiv varianta preliminară a Master Planului, în vederea remedierii tuturor viciilor și carențelor sesizate, constatăm că CN APMC se opune în mod abuziv oricărei încercări de dialog și duce acest document de importanță națională și strategică în derizoriu.

Organizația Patronală „Operatorul Portuar” Constanța și Federația Națională a Sindicatelor Portuare atrag astfel atenția că, deși practica consultării organizațiilor reprezentative este elementară în context european, CN APMC refuză în mod categoric o consultare efectivă și reală, manifestând o lipsă totală de transparență și receptivitate în abordarea unei problematici de importanță strategică și intenționează avizarea Master Planului într-o formă agreată unilateral.

În consecință, comunitatea portuară va întreprinde orice demersuri necesare pentru implicarea sa în realizarea unui Master Plan al Portului Constanța coerent, în concordanță cu Master Planul General de Transport al României, având ca scop principal realizarea unei strategii de dezvoltare a întregii infrastructuri de transport naval, astfel încât să se crească atractivitatea Portului Constanța în raport cu porturile concurente.

###
Despre Organizația Patronală ”Operatorul Portuar” Constanța
Reunește 35 de companii care își desfășoară activitatea pe domeniul portuar.
În cadrul companiilor membre ale Organizației Patronale își desfășoară activitatea peste 6.000 salariați, ceea ce reprezintă mai bine de 60% din numărul total de persoane angajate pe domeniul portuar.
Companiile membre ale Organizației Patronale, prin activitatea desfășurată, contribuie cu peste 85% la veniturile Administrației Portului Constanța (CN APM).
Contribuția Organizației Patronale la bugetul local prin activitatea desfășurată este de cca 2 milioane de euro între 2011-2013, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din respectivul buget.
Contribuția Organizației Patronale la bugetul de stat este de 45 milioane de euro/3 ani (2011-2013).