Comunicate de presa

CN APMC incearca stoparea protestelor si divizarea operatorilor prin emiterea de informatii tendentioase, denigratoare, nefondate, la adresa organelor de conducere ale Operatorului Portuar

Urmare a comunicatului de presa transmis astazi, 13.03.2015 de catre Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” S.A. Constanta, Organizatia Patronala „Operatorul Portuar” Constanta face urmatoarele clarificari:

Dl. Viorel Panait a obtinut si exercitat mandatul de membru al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale ca persoana fizica, fiind selectionat si numit in aceasta pozitie pe baza procedurii de selectie instituite de O.U.G. 109/ 2011 art.28 alin 1 si anume in considerarea experientei sale profesionale in conducerea unor companii private profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice, potrivit prevederilor legale antecitate.

Acest mandat nu a fost obtinut din perspectiva reprezentarii Organizatiei Patronale „Operatorul Portuar” in Consilul de Administratie al CN APMC.
Organizatia Patronala „Operatorul Portuar” nu i-a asigurat acestuia nicio sustinere, nu a facut niciun demers si nu a constituit in niciun fel vreo platforma de reprezentare pentru ocuparea acestei pozitii de catre domnului Viorel Panait.
Organizatiei Patronale „Operatorul Portua” nu i-a fost atribuit un mandat in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime” S.A. Constanta.

Prin urmare, nu se poate considera din punct de vedere legal, ca dl. Viorel Panait ar fi reprezentat si sustinut in sedintele Consiliului de Administratie, pozitiile adoptate statutar de catre Organizatia Patronala, iar aceste pozitii ar fi fost luate ulterior in considerare in cadrul dezbaterilor.
Mai mult, trebuie observat ca in aceste conditii, dl. Viorel Panait in calitate de administrator, fiind obligat atat legal, cat si prin contractul de mandat, de un angajament de confidentialitate in legatura cu lucrarile C.A., nu ar fi putut conduce in dezbaterile publice ale Operatorului Portuar subiectele discutate in sedintele Consiliului de Administratie al Companiei Nationale, deoarece aceasta problematica, in mod reciproc, nu putea face obiectul dezbaterilor din cadrul Organizatiei.

Reciproc, dl. Viorel Panait nu ar fi putut transporta pozitiile constituite in cadrul sedintelor organelor de conducere ale Organizatiei Patronale in cadrul sedintelor C.A. ale Companiei Nationale deoarece această organizatie nu a detinut, ca persoana juridica conform prevederilor art. 15313 alin. 2 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, un mandat de membru in Consiliul de Administratie.
Referitor la data initierii primelor discutii privind elaborarea Master Planului Portului Constanta (sedinta CA din data de 28.03.2011), acordul exprimat in demararea acestei proceduri, faptul ca „utilizarea terenului portuar trebuie sa fie echidistanta pentru binele public”, pozitia exprimata de dl.Viorel Panait este in deplina concordanta cu prevederile legale si, totodata, reflecta un interes general public de realizare a unui astfel de studiu, interes manifestat de intreaga comunitate portuara in diferite ocazii.

Pozitia exprimata de dl. Viorel Panait potrivit careia astfel de planuri trebuie reactualizate periodic, este in total acord cu prevederile Comunicarii COM 616/2008/final a Comisiei Europene cu privire la o politica general europeana de dezvoltare a porturilor.
In ceea ce priveste faptul ca actualizarea tarifelor practicate de catre CN APMC a fost adoptata si cu votul dlui. Viorel Panait, va aducem la cunostinta ca aceasta s-a referit la actualizarea tarifelor cu indicele total de inflatie, comunicat de INS, astfel cum era, de altfel, prevazut in toate contractele Companiei Nationale si ca acest acord a fost dat perfect judicios avand in vedere obligatia administratorului de a-si exercita mandatul in interesul societatii cu loialitate, conform art. 1441 alin. 4 Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

De asemenea, cu privire la contractele de tip agent si armator, trebuie aratat ca, in calitatea sa de administrator, dl. Viorel Panait a adus in repetate randuri obiectiuni la contractul cadru, din perspectiva imbunatatirii formei acestor contracte, si asigurarea echilibrului contractual in interesul Companiei Nationale, pentru a se evita situatiile daunatoare in care aceasta ar fi atrasa in dispute de natura juridica.

In consecinta, precizam ca, in niciun moment Organizatia Patronala nu a avut calitatea de a fi reprezentata in mod legal in sedintele Consiliului de Administratie al Companiei, iar pozitiile adoptate nu au fost nicicum dezbatute in cadrul sedintelor Operatorului Portuar.
Avand in vedere ca dl. Panait Viorel era tinut de un angajament de confidentialitate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si contractului de mandat, nu a dezbatut problematica C.A. in nicio sedinta din cadrul Organizatiei.
Portul Constanta este si casa noastra.

El este, prin lege, proprietate publica de interes national si, categoric, nu apartine Companiei de Administrare a Portului.
E ca si cum am spune ca imobilul in care locuim apartine administratorului de bloc, indiferent cat de obraznic ar fi acela cand afiseaza lista de intretinere.
Aici se intalnesc interesele economice ale tarii, cele profesionale ale operatorilor portuari in directa legatura cu soarta multor familii din oras. Prin urmare, noi, entitatile profesionale si sindicale dorim sa fim implicati in deciziile profesionale , sociale si economice comune care au impact asupra vietii noastre la fel cum in toate porturile europene cum sunt Marsilia, Genoa, Hamburg etc. entitatile implicate economic si social cum sunt asociatiile de agenti, operatori portuari, industriale, sindicate au reprezentare in structurile de decizie ale administrarii porturilor.

In felul acesta, doar in felul acesta, compania de administrare ar putea beneficia de informatia economica actuala si justa, folositoare fundamentarii deciziilor sale, cu respectarea entitatilor reprezentand interesele legitime, economice si sociale, din port.
Doar astfel este impiedicat abuzul de pozitia dominanta al administratiei rezultat din detinerea unui monopol natural sau tehnologic (Legea nr. 21/1996 a Concurentei art. 5 si art. 6) in legatura cu bunul ce i-a fost dat spre administrare, dar care nu ii apartine, ca si in cazul administratorului de bloc.
Atragem atentia insa asupra faptului ca, un astfel de angajament de confidentialitate il au in continuare si actualii membri ai Consiliului de Administratie si observam incalcat acest angajament, in momentul in care au diseminat in public astfel de informatii.

###

Despre Organizația Patronală ”Operatorul Portuar” Constanța
Reunește 35 de companii care își desfășoară activitatea pe domeniul portuar.
În cadrul companiilor membre ale Organizației Patronale își desfășoară activitatea peste 6.000 salariați, ceea ce reprezintă mai bine de 60% din numărul total de persoane angajate pe domeniul portuar.
Companiile membre ale Organizației Patronale, prin activitatea desfășurată, contribuie cu peste 85% la veniturile Administrației Portului Constanța (CN APM).
Contribuția Organizației Patronale la bugetul local prin activitatea desfășurată este de cca 2 milioane de euro între 2011-2013, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din respectivul buget.
Contribuția Organizației Patronale la bugetul de stat este de 45 milioane de euro/3 ani (2011-2013).