Comunicate de presa

Comunitatea portuară și șapte parlamentari constățeni se opun listării pe piața de capital a acțiunilor administrației portuare și transferului cu titlu gratuit al acțiunilor administrației portuare

București, 3 aprilie 2014 – În data de 27 martie 2014, reprezentanți ai Organizației Patronale „Operatorul Portuar” Constanța și ai Federației Naționale a Sindicatelor Portuare (FNSP) au avut o întâlnire cu parlamentarii constănțeni. La discuții au participat Dragomir Gheorghe (PNL), Lupu Mihai (PNL), Manea Victor Gheorghe (PNL), Chiru Gigi Christian (PDL), Gheorghe Florin (PMP), Culețu Dănuț (FC), Constantin Matei, vicepreședinte PNL Constanța, iar principalele subiecte au fost: listarea pe piața de capital a acțiunilor Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” Constanța (CNAPMC) și transferul cu titlu gratuit al acțiunilor administratiei portuare, respectiv a participațiilor pe care statul român le deține în cadrul CNAPMC către orice alte entitati, fapt care ar conduce la o poziție minoritară a statului.
În urma discuțiilor, poziția comună adoptată în unamitate de către toți participanții a fost de total dezacord cu planul autorităților locale și centrale de a schimba structura acționariatului CNAPMC.
“Comunitatea portuară, reprezentată de Organizația Patronală “Operatorul Portuar” și Federația Națională a Sindicatelor Portuare, împreună cu parlamentarii constănțeni, se opune cu fermitate listării la Bursă a acțiunilor administrației portuare, cât și transferului cu titlu gratuit al acțiunilor administrației portuare, respectiv al participațiilor statului român în cadrul CNAPMC către orice altă entitate, cu consecința asumării de către stat a unei poziții minoritare”, a declarat Mircea Burlacu, liderul FNSP.

Sunt mai multe motive invocate de participanții la discuții care susțin această opoziție. Le enumerăm mai jos:
1. Portul Constanta este obiectiv strategic de interes național, recunoscut ca atare în Programul de Guvernare (Capitolul Transporturi/Transportul maritim și pe căile navigabile interioare/Măsuri-pct.1, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 157/04.03.2014). Portul Constanța este la fel de important pentru toate județele țării, cum ar fi Iași, Sălaj, Dolj, etc. și nicidecum doar pentru județul Constanța. De asemenea, schimbarea structurii acționariatului CNAPMC conform planului guvernului ar împiedica exercitarea de către stat a prerogativelor de autoritate cu privire la securitatea infrastructurii portuare și a navelor.

2. Prerogativa de autoritate va fi transferată deținătorilor de pe Bursă a acțiunilor, tranzacționabile zilnic, potrivit legii, lipsind-o astfel de orice coerență pentru nevoile țării și asumarea răspunderii pentru hotărârile adoptate.

3. Portul Constanța este obiectiv strategic național și nu poate ieși de sub autoritatea statului; CNAPMC este autoritate a statului român și, potrivit legii, și nu poate fi privatizată.

4. Cofinanțarea investițiilor din fonduri europene este inechitabilă și devine chiar imposibilă, câtă vreme niciunul dintre acționarii ocazionali de pe Bursă în mod firesc nu va consimți să participe, din dividendele lor, la cofinanțarea proiectelor de interes național, alături de statul român, pentru interesele pe termen lung ale economiei românești.

5. Statul român pierde orice fel de control asupra terenurilor portuare care sunt domeniul public al statului. Contractul prin care aceste active de importanță națională au fost concesionate nu conține nicio metoda reală de control, cu parametri măsurabili, ceea ce implicit va lăsa loc arbitrarului, lipsei de coerență în ce privește gestionarea unui domeniu public de interes național.

6. Prin urmare, statul român nu va mai putea fi garantul implementării politicilor portuare și îndeplinirii obligațiilor ce îi revin conform acordurilor și convențiilor internaționale în care România este parte semnatară. Totodată, va fi direct afectat cadrul economic în care se desfășoară activitatea portuară și mediul concurențial, reglementate în prezent prin Legea nr. 108/2010, art.20.

În concluzie, toate punctele de mai sus vor avea un impact imediat asupra activității portului, dar și a altor ramuri economice din România.

###

Organizația Patronală „Operatorul Portuar” Constanța
Patronatul Portuar este responsabil de întregul trafic din Portul Constanța și de veniturile generate astfel de “poarta maritimă” a României, în valoare de circa 1 miliard euro anual, inclusiv de cele încasate de CNAPMC.
Patronatul Portuar reprezintă operatori economici a căror cifră de afaceri este de 16 ori mai mare decât cifra de afaceri a Administrației Portului Constanța (CN APM).

Federația Naționala a Sindicatelor Portuare (FNSP)
Federația Națională a Sindicatelor Portuare (FNSP) reunește 26 de sindicate ale lucrătorilor din porturile comerciale românești și din serviciile conexe acestora, fiind singura organizație care deține statut de reprezentativitate într-un sector care înglobează peste 40.000 de salariați.