Revista presei

Revista presei 6 februarie

6 Feb / Operatorii portuari şi ONG-urile cer respingerea master planului portului Constanţa şi raportului de mediu / Cuget Liber

Sâmbătă, 06 Februarie 2016. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN

Între viziunea administraţiei portuare privind dezvoltarea porturilor Constanţa, Midia şi Mangalia până în anul 2040 şi cea a comunităţii portuare este o prăpastie. Aceasta este principala concluzie a dezbaterii pe marginea raportului de mediu ce însoţeşte proiectul de master plan al portului Constanţa.

I-au prins „cu lecţiile neînvăţate“

Reuniunea organizată, în după-amiaza de 4 februarie 2016, de administraţia portuară, la terminalul de pasageri al portului Constanţa, s-a bucurat de un mare interes din partea comunităţii portuare şi a societăţii civile. Peste 40 de reprezentanţi ai operatorilor portuari, institutelor de cercetări, organizaţiilor nonguvernamentale şi sindicatelor docherilor şi mecanizatorilor au venit să-şi expună punctul

de vedere cu privire la strategia de dezvoltare a portului Constanţa până în 2040, document de importanţă majoră pentru viitorul României şi al Europei Centrale şi de Est. Ceea ce a impresionat cel mai mult este că oamenii au venit cu temele făcute: studiaseră cu atenţie proiectul de master plan şi aveau o sumedenie de observaţii de făcut şi întrebări de pus.

Nu acelaşi lucru poate fi spus despre reprezentanţii consultantului Ernst & Young, autorul proiectului de master plan, şi al IPTANA (fostul Institut de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene), care s-a ocupat de capitolul de mediu. Cei ce au luat cu-vântul din partea comunităţii portuare le-au reproşat de mai multe ori că „au venit cu lecţiile neînvăţate”.

Marii absenţi de la dezbatere au fost: Ministerul Transporturilor, în calitate de proprietar al domeniului public portuar şi acţionar majoritar al administraţiei portuare, şi Primăria Constanţa, cea care până de curând bătea din pinteni să i se dea portul Constanţa în administrare. Cele două structuri ale statului au arătat încă o dată cât de puţin le pasă de soarta industriei portuare.

O lucrare „neserioasă“

Încă din debutul reuniunii, împotriva insistenţelor participanţilor, reprezentantul firmei Ernst & Young a restricţionat discuţiile la aspectele de mediu. Operatorii portuari au încercat să demonstreze că problemele de mediu decurg din proiectele de investiţii şi că mai întâi trebuie acestea analizate. Dar parcă vorbeau cu pereţii.

Sorin Greavu, directorul general al companiei Romned Port Operator, a avut o poziţie tranşantă, afirmând că master planul se bazează pe date false, care au dus la soluţii greşite. Printre altele, el a reproşat că în proiect se vorbeşte de relocarea unor operatori portuari fără nicio despăgubire, fapt

ce contravine prevederilor Constituţiei României. Greavu consideră că portul Mangalia n-ar fi trebuit să fie cuprins în această strategie, întrucât proprietarul acestuia, „cu acte”, este Romned Port Operator.

Traian Petrescu, preşedintele Uniunii Practicienilor de Protecţia Mediului din România, a adus argumente că dezbaterea a fost organizată cu încălcarea legii, locaţia aleasă împiedicând accesul neîngrădit al publicului. El a susţinut că evaluarea de bază de mediu este un fals, întrucât porneşte de la date false, iar pe de altă parte nu se respectă ghidul de dezvoltare a porturilor europene. Petrescu a reproşat absenţa din raportul de mediu a aspectelor privind sănătatea lucrătorilor portuari şi frecvenţa unor boli, a referirilor la pericolul de explozie pe care îl prezintă, în anumite condiţii, pulberile generate de silozurile de cereale. „Master planul nu a fost făcut în baza unor discuţii serioase cu agenţii economici şi tocmai de aceea a ieşit o lucrare neserioasă. Pro-pun respingerea raportului de mediu!”, a cerut Petrescu,

Reprezentantul altui ONG a reproşat administraţiei portuare că ţine incineratorul închis şi nu-l foloseşte. Valeriu Nicolae Ionescu, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Con-stanţa, a precizat că incineratorul este în conservare, că administraţia se gândeşte să îl repare şi să-l exploateze în regie proprie, dar nu are bani.

„Bani sunt, nu mai daţi dividende!”, i-a dat Greavu soluţia, făcând referire la faptul că Ministerul Transporturilor şi-a tras dividende în valoare de 14.141.000 lei de la administraţia portuară, din profitul anului 2015, în loc să lase banii pentru rezolvarea problemelor grave ale infrastructurii portuare.

O jignire adusă agenţilor economici

Alexandru Muntoiu, preşedintele EcoWatch, a expus punctul de vedere al unui grup de şase ONG-uri. Organizaţiile neguvernamentale de mediu semnalează faptul că raportul de mediu şi master planul au ajuns în faza dezbaterii publice fără a ţine seama de observaţiile depuse în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa şi că respectivele documente nu respectă prevederile HG 1076/2004. Printre cele mai importante deficienţe semnalate sunt: lipsa unui program de măsuri concrete pentru problemele de mediu; lipsa proiectelor de mediu pentru remedierea şi îmbunătăţirea situaţiei de mediu existente; tratarea superficială a pro-blemelor de mediu, fără luarea în con-sideraţie a efectelor asupra locuitorilor din zonele învecinate; neglijarea obiectivelor sociale; lipsa de colaborare cu autorităţile locale pe proiecte de maximă importanţă; lipsa de colaborare cu comunitatea locală şi cea portuară.

„Raportul nu are viziune, o politică de mediu, nu sunt stabiliţi indicatori, nu se face o analiză a riscului de mediu, nu s-a analizat problema poluării istorice, care este gravă. Nu există un plan de monitorizare a problemelor de mediu, cum prevede legislaţia. Într-un cuvânt, acest master plan este o jignire adusă agenţilor economici şi comunităţilor locale. De aceea, solicităm respingerea raportului de mediu”, a declarat Muntoiu.

Cuvântul Taniei Zaharia, directorul ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetări Marine „Grigore Antipa“, a stârnit ropote de aplauze. Ea a dezvăluit că autorii master planului au folosit date ale cercetărilor institutului fără să ceară permisiunea. Mai mult, avizul dat de institut la cererea consultantului conţine recomandări de care acesta nu a ţinut cont.

La rândul său, Viorel Panait, preşedintele Organizaţiei Patronale „Operatorul Portuar”, a declarat: „Proiecţia pe care o face master planul nu se va realiza pentru că premisele de la care pleacă nu sunt corecte. Operatorii nu au fost consultaţi şi li s-a refuzat participarea în grupul de lucru. Proiecţiile sunt iluzorii pentru că informaţiile de la care au pornit sunt iluzorii. Organizaţia noastră solicită respingerea raportului de mediu.”

Prinşi „cu mâţa în sac“

Pe parcursul dezbaterilor, de câte ori au fost prinşi cu mâţa în sac, reprezentanţii Ernst & Young şi IPTANA au aruncat vina pe administraţia portuară: „Noi am lucrat cu datele puse la dispoziţie de CNAPMC!”

Dacă astfel stau lucrurile, se pune întrebarea: care este contribuţia consultantului? „Romanul” de 300 de pagini pe care l-a însăilat e plin de hărţi, tabele şi vorbărie, care, chipurile, justifică câteva proiecte fantasmagorice, printre care schimbarea destinaţiei portului vechi şi reamplasarea unor terminale. Iar pentru această „capodoperă”,consultantul va încasa 5.164.676,93 lei din fonduri europene, adică din banii contribuabililor.

Prezenţi la dezbatere şi intervenind acolo unde a fost nevoie să facă precizări privind prevederile legale, reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Bucureşti şi Constanţa au declarat că vor analiza cu obiectivitate toate observaţiile şi propunerile şi vor lua o decizie în următoarele 15 zile.

http://www.cugetliber.ro/stiri-economie-operatorii-portuari-si-ong-urile-cer-respingerea-master-planului-portului-constanta-si-raportului-de-mediu-280397?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=slider-main-item&utm_campaign=Slider – poza mare

6 Feb /ANR, partener într-un proiect european maritim / Cuget Liber

Sâmbătă, 06 Februarie 2016. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN

În perioada 4 – 5 februarie 2016, România a primit vizita unei delegaţii a Comisiei Europene / DG MARE, care a avut întâlniri la nivel de experţi cu reprezentanţii autorităţilor relevante în domeniul supravegherii maritime pentru realizarea mediului comun de schimb al informaţiilor în domeniul maritim al Uniunii Europene (CISE).

La întâlnirile de lucru au participat reprezentanţi ai Gărzii de Coastă, Forţelor Navale Române, Autorităţii Navale Române şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

Având în vedere implicarea Ministerului Transporturilor, prin ANR, ca observator şi suport în derularea primei faze a proiectului CISE, s-a solicitat ca Autoritatea Navală Română să participe şi la derularea fazei a doua a proiectului, în calitate de partener, alături de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), coordonator de proiect fiind în continuare Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Bucureşti.

Perioada de derulare a acestui proiect va fi de un an şi jumătate, între 1.01.2016 şi 31.08.2017.

Practic, ANR va introduce în baza de date informaţii privind:

– siguranţa şi securitatea maritimă şi prevenirea poluării de la nave;

– pregătirea şi coordonarea răspunsului la poluările marine;

– implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul transportului naval.

În anul 2009, potrivit prevederilor Memorandumului nr. 1770, aprobat de Guvernul României, a fost înfiinţat Comitetul interministerial pentru coordonarea implementării politicii maritime integrate a Uniunii Europene.

Începând cu anul 2010 şi până în prezent, la nivelul Grupului de lucru interministerial ň–$%ň– CISE s-au desfăşurat activităţi specifice implementării la nivel naţional a Foii de Parcurs pentru crearea unui cadru comun de realizare a schimbului de informaţii privind mediul marin în U.E.

Ca etapă finală a implementării la nivel naţional a Foii de Parcurs – CISE între instituţiile cu atribuţii în domeniul maritim, în primul semestru al anului 2014, Direcţia Generală Management Operaţional din cadrul MAI, cu sprijinul UPP şi IGPF, a prezentat şi promovat proiectul cu tema: Platformă naţională de interoperabilitate în domeniul PMI, pentru realizarea unui mediu comun de comunicare.

Echipa COM / DG MARE este asistată pentru găsirea unor modalităţi de continuare a dezvoltărilor precedente în cadrul CISE pe baza unor noi informaţii, pentru evaluarea nivelului de interoperabilitate, pentru identificarea posibilelor bariere în domeniul integrării în CISE, pentru determinarea stadiului privind participarea în domeniul schimbului de informaţii intersectorial şi transfrontalier.

http://www.cugetliber.ro/stiri-economie-anr-partener-intr-un-proiect-european-maritim-280373?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole sectiune Economie

6 Feb / Comunicat de presa incident poluare port Constanta / Ziua News

06.02.2016; Scris de: Ziua News

Azi, 05.02.2016, în jurul orei 11:20, în dana DDL 2 din portul Constanța, s-a produs o poluare accidentală în timpul desfășurării operațiunii de transfer combustibil naval (păcură) prin metoda STS (ship to ship), de la barja de stocare M/T BETATANK, sub pavilion Cipru, la tancul de bunkerare M/T AMALTHIA, sub pavilion Cipru.
Astfel, printr-o gură de ulaj aferentă tancului nr.5 de marfă, aflată pe puntea navei BETATANK, a refulat o cantitate de păcură care a inundat întreaga puntea, scurgându-se în apă aproximativ 200 – 300 litri. Combustibilul poluator a rămas în interiorul barajului plutitor ce înconjura cele două nave, fără a depăși limitele acestuia.
Măsuri luate la fața locului:
membrii echipajului au oprit pompele de transfer păcură și au obturat gura de vizitare în cauză;
membrii echipajului au procedat la strângerea păcurei scurse și depozitarea acesteia în tanc, precum și la curățirea navei;
au fost anunțați reprezentanții C.N. Administrația Porturilor Maritime Constanța, pentru intervenția de depoluare.
O echipă de ofițeri operativi ai Căpităniei Portului Constanța au demarat investigațiile pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului.
Din primele constatări efectuate a rezultat ca și cauză principală o defecțiune tehnică intervenită la o valvă de linie aflată între tancul nr.2 și tancul nr.5, la nava BETATANK, însă concluziile finale privind cauzele producerii poluării vor fi comunicate la definitivarea cercetărilor.
Comandantului navei BETATANK a fost sancționat contravențional cu suma de 25 000 lei de către ofițerii Căpităniei Portului Constanța.

Șef Birou Secretariat, Relații Publice
Mona Paraschiv
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/comunicat-de-presa-incident-poluare-port-constanta-394698