Revista presei

Revista Presei 25 august 2015

25 Aug / Scrisoare deschisă către Iohannis și Ponta
Operatorul Portuar și sindicatele din Portul Constanța cer demiterea
 / Ziua de Constanţa

Organizaţia Patronală „Operatorul Portuar” şi Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP) au transmis ieri o scrisoare deschisă preşedintelui României, Guvernului, Ministerului Transporturilor şi Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor prin care au solicitat, din nou, demiterea de urgenţă a Consiliului de Administraţie a Companiei Naţionale, Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA şi a conducerii executive. Portuarii acuză actuala conducere de un management dezastruos.

„În virtutea funcţiei pe care o deţineţi, să luaţi măsuri urgente în vederea demiterii Consiliului de Administraţie al CN APM SA şi a conducerii executive, motivat de dovezile concrete privind managementul dezastruos practicat de actuala conducere a companiei, dovezi ce constau în Concluziile Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 23796/27.06.2013, Concluziile Raportului Curţii de Conturi nr. 7879/485/03.03.2014 şi cele ale Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 22539/09.06.2015“, se arată în scrisoarea deschisă transmisă de reprezentanţii patronatului Operatorul Portuar şi a FNSP. Portuarii susțin că ambele structuri de conducere ale CN APM Constanța aplică în mod constant un management deficitar, încheind contracte păguboase pentru companie, chiar prin eludarea legii.

„Această atitudine se reflectă în mod direct asupra situaţiei economice a CN APM SA: sunt cheltuite resurse financiare pe contracte nejustificate şi amânate investiţii absolut necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Portului Constanţa, ceea ce generează un dezechilibru vădit între veniturile, cheltuielile şi necesităţile reale ale companiei pentru a fi eficientă din punct de vedere economic“, se mai arată în documentul citat.

„Pe fir“ din 2013
În scrisoarea deschisă a reprezentanților „Operatorul Portuar“ şi a FNSP, se arată că încă din anul 2013, reprezentanţii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, în urma efectuării unor controale privind activitateai CN APM SA, ar fi fost identificate anumite fapte pentru care ar exista indicii potrivit cărora actuala conducere a CN APM SA ar fi săvârşit infracţiuni, motiv pentru care raportul a fost transmis către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Faptele sesizate se referă la derularea proiectului „Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa“. Cele două organizaţii afirmă că reprezentanţii conducerii Portului ar fi modificat şi adăugat, în defavoarea CN APM SA, clauze contractuale obligatorii, după desemnarea câştigătorului procedurii de achiziţie publică și ar fi aprobat plata avansului către Van Oord Dreding and Marine Contractors BV, fără respectarea legii şi a condiţiilor contractuale. Mai mult, prin modificarea unor clauze din acordul contractual în favoarea firmei câştigătoare, aceasta ar fi beneficiat de mărirea valorii contractului fără a fi respectate valorile legale. Conducerea a modificat preţul contractului privind serviciile de consultanţă de supervizare a execuţiei lucrărilor aferente proiectului „Finalizarea Digului de larg din Portul Constanţa“, favorizând ofertantului câştigător suma de 288.265 de euro.

Urmare a acțiunii de control din 2013, în anul 2014, Curtea de Conturi a României a efectuat un control la CN APM SA, ocazie cu care auditorii de conturi au faptul că cei aflați la cnducerea CN APM SA nu ar fi respectat clauzele contractului de concesiune nr. LO/4113/ 31.10.2008, încheiat între Ministerul Transporturilor şi CN APM SA Constanţa, având ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publică şi organizarea unor proceduri de licitaţie publică fără respectarea dispoziţiilor legale în materie.

„Practic, neregulile constatate au vizat pe de o parte modalitatea greşită de «stabilire a redevenţei pentru perioada august 2012-decembrie 2013, prin includerea în bază de calcul, a veniturilor din activitatea de pilotaj/remorcare şi virarea sumei cuvenite bugetului de stat», iar pe de altă parte nerespectarea procedurii de achiziţie cu prilejul atribuirii contractului de lucrări, reparaţii şi întreţinere drumuri, platforme, pasaje şi trotuare din porturile maritime aparţinând CNAPM SA Constanţa“, se mai arată în scrisoare.

Concesiuni păguboase
Potrivit documentului citat, antul acesta, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, prin Raportul nr. 22539/9.06.2015, ar fi reţinut, de asemenea, o serie de abateri de la legalitate şi regularitate săvârşite de către conducerea CN APM SA. „La nivelul companiei se înregistrează o creştere a nivelului creanţelor, o parte importantă din volumul acestor creanţe au fost generate de intrarea în insolvenţă sau în faliment a unor societăţi care aveau încheiate contracte de concesiune. S-a constatat, de asemenea, modul defectuos în care conducerile succesive ale CN APM SA au asigurat urmărirea derulării contractelor analizate în cadrul Raportului, datele prezentate cu privire la nerezilierea unor contracte de concesiune/închiriere, întocmirea de procese-verbale de folosinţă şi neinstituirea măsurilor de executare silită asupra bunurilor proprietate a debitorilor, reprezentând indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu“, afirmă reprezentanţii celor două organizaţii care cer demiterea conducerii CN APM Constanța.

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/scrisoare-deschisa-catre-iohannis-si-ponta-operatorul-portuar-si-sindicatele-din-portul-constanta-cer-demiterea-561820.html

25 Aug /O firmă olandeză se va ocupa de prelungirea digului de larg din Portul Constanţa (document) / Ziua de Constanţa

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Sa Constanţa a atribuit, potrivit anunţului 161027 postat pe licitatiepublica.ro, un contract de servicii suplimentare la contractul nr.3974/01.02.2013 de consultanţă de supervizare a execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii „Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa” şi extinderea duratei contractului cu 6 luni. Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor este de 1.874.750 de lei. Procedura de achiziţie a fost de negociere fără anunţ de participare, deoarece aceste servicii constituie o repetare a lucrărilor existente şi solicitate în conformitate cu condiţiile stricte conforme cu cele stabilite în directiva Referinţe cu privire la procedura iniţială: 89922.
Ofertantul economic căruia i-a fost atribuit contractul este HaskoningDHV Nederland B.V., cu sediul în Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort, localitatea Amersfoort, Olanda.
„La data de 30 mai 2015, stadiul fizic al execuției lucrărilor la proiectul «Prelungirea digului de larg al Portului Constanța» este de 95%.
Proiectul va fi finalizat în termenul de valabilitate al contractului de finanțare, care expiră la 31 decembrie 2015“, spunea, pentru cotidianul ZIUA de Constanţa, prin luna iulie, Valeriu Nicolae Ionescu, directorul general al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA.
Reamintim că obiectul contractului Prelungirea digului de larg al Portului Constanța-extindere cu 1.050 de metri” constă în executarea lucrărilor de construcţii pentru finalizarea digului de larg din Portul Constanţa, de la km 4+850 la km 5+900, respectiv prelungirea cu 1.050 de metri a digului existent. Lucrările la dig constau în trei faze constructive distincte: racordarea la zona veche, lucrări hidrotehnice de specialitate şi etapa de lucrări executate pe fundul mării. Este vorba de o lucrare hidrotehnică complexă şi dificilă. Partea vizibilă se va ridica până la 7 metri deasupra apei. Ea va sta pe o piramidă cu baza de 170 de metri şi înălţimea de 25 metri. Pentru lucrarea de extinderea a digului existent s-au folosit aproximativ 16.000 de blocuri de beton (acropozi) de trei tipuri 3,9 şi 12 metri cubi, aproximativ 3 milioane de tone de piatră de diferite dimensiuni şi 11.000 de metri cubi de beton turnat în coronament. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial în Transport 2007-2013, din fonduri structurale ale Uniunii Europene în proporţie de 85% din sumele eligibile, restul fiind din alocaţii bugetare.
Contractul „Prelungirea digului de larg al Portului Constanța – extindere cu 1.050 de metri”, în valoare de 420.451.165 lei, a fost semnat în luna februarie 2013 între Ministerul Transporturilor şi Van Oord Dredging and Marine Contractors. Construcţia digului a început în 1976, însă din 1990 lucrările au fost oprite, din lipsa banilor.

http://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/o-firma-olandeza-se-va-ocupa-de-prelungirea-digului-de-larg-din-portul-constanta-561819.html

25 Aug /Operatorii portuari cer demiterea conducerii CN Administraţia Porturilor Maritime / Curierul National

Organizaţia Patronală ,,Operatorul Portuar” şi Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare au transmis o scrisoare către preşedintele României prin care cer demiterea Consiliului de Administraţie al CN APM SA

Organizaţia Patronală ,,Operatorul Portuar” şi Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP) au transmis o scrisoare deschisă preşedintelui României, Guvernului, Ministerului Transporturilor şi Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor prin care au solicitat demiterea de urgenţă a Consiliului de Administraţie a Companiei Naţionale, Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA şi a conducerii executive, pe care le acuză de management dezastruos.

„În virtutea funcţiei pe care o deţineţi, să luaţi măsuri urgente în vederea demiterii Consiliului de Administraţie al CN APM SA şi a conducerii executive, motivat de dovezile concrete privind managementul dezastruos practicat de actuala conducere a companiei, dovezi ce constau în Concluziile Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 23796/27.06.2013, Concluziile Raportului Curţii de Conturi nr. 7879/485/03.03.2014 şi cele ale Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor nr. 22539/09.06.2015”, se arată în scrisoarea deschisă transmisă de reprezentanţii patronatului Operatorul Portuar şi a FNSP.

Cele două organizaţii acuză că ambele structuri de conducere ale CN APM SA aplică în mod constant un management deficitar, încheind contracte păguboase pentru companie şi încălcând în mod flagrant şi continuu legea.

„Această atitudine se reflectă în mod direct asupra situaţiei economice a CN APM SA: sunt cheltuite resurse financiare pe contracte nejustificate şi amânate investiţii absolut necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Portului Constanţa, ceea ce generează un dezechilibru vădit între veniturile, cheltuielile şi necesităţile reale ale companiei pentru a fi eficientă din punct de vedere economic”, se mai arată în documentul citat.

Ce nereguli acuză reprezentanţii celor două organizaţii

În scrisoarea deschisă a „Operatorului Portuar” şi a FNSP, încă din anul 2013, reprezentanţii Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, în urma efectuării unei analize atente a activităţii CN APM SA, au identificat anumite fapte pentru care există indicii concrete că actuala conducere a CN APM SA a săvârşit infracţiuni, motiv pentru care raportul a fost transmis către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Faptele sesizate se referă la derularea proiectului „Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa”. Cele două organizaţii afirmă că reprezentanţii CN APM SA au modificat şi au adăugat, în defavoarea CN APM SA, clauze contractuale obligatorii, după desemnarea câştigătorului procedurii de achiziţie publică, au aprobat plata avansului către Van Oord Dreding and Marine Contractors BV, fără respectarea legii şi a condiţiilor contractuale. De asemenea, prin modificarea unor clauze din acordul contractual în favoarea firmei câştigătoare, aceasta a beneficiat de mărirea valorii contractului fără a fi respectate valorile legale. Conducerea a modificat preţul contractului nr. 3974/01.02.2013 – Servicii de consultanţă de supervizare a execuţiei lucrărilor aferente proiectului „Finalizarea Digului de larg din Portul Constanţa”, favorizând ofertantului câştigător suma de 288.265 de euro.
Ulterior, în anul 2014, Curtea de Conturi a României a efectuat un control la CN APM SA, ocazie cu care reprezentanţii Curţii au constatat în principal nerespectarea de către conducerea CN APM SA a clauzelor contractului de concesiune nr. LO/4113/ 31.10.2008, încheiat între Ministerul Transporturilor şi CN APM SA Constanţa, având ca obiect concesionarea bunurilor proprietate publică şi organizarea unor proceduri de licitaţie publică fără respectarea dispoziţiilor legale în materie.

„Practic, neregulile constatate au vizat pe de o parte modalitatea greşită de «stabilire a redevenţei pentru perioada august 2012-decembrie 2013, prin includerea în bază de calcul, a veniturilor din activitatea de pilotaj/remorcare şi virarea sumei cuvenite bugetului de stat», iar pe de altă parte nerespectarea procedurii de achiziţie cu prilejul atribuirii contractului de lucrări, reparaţii şi întreţinere drumuri, platforme, pasaje şi trotuare din porturile maritime aparţinând CNAPM SA Constanţa”, se mai arată în scrisoare.

Nereguli şi în 2015
Potrivit documentului citat, în anul 2015, Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, prin Raportul nr. 22539/9.06.2015, a reţinut, de asemenea, o serie de abateri de la legalitate şi regularitate săvârşite de către conducerea CN APM SA.
„La nivelul companiei se înregistrează o creştere a nivelului creanţelor, o parte importantă din volumul acestor creanţe au fost generate de intrarea în insolvenţă sau în faliment a unor societăţi care aveau încheiate contracte de concesiune. S-a constatat, de asemenea, modul defectuos în care conducerile succesive ale CN APM SA au asigurat urmărirea derulării contractelor analizate în cadrul Raportului, datele prezentate cu privire la nerezilierea unor contracte de concesiune/închiriere, întocmirea de procese-verbale de folosinţă şi neinstituirea măsurilor de executare silită asupra bunurilor proprietate a debitorilor, reprezentând indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu”, afirmă reprezentanţii celor două organizaţii care cer demiterea conducerii CN APM.

Aceştia au mai spus că, deşi la nivelul CN APM SA este organizat şi funcţionează Serviciul Juridic şi Contencios, încadrat cu 12 posturi, compania a achiziţionat servicii juridice cu încălcarea prevederilor legale, fără aprobarea ordonatorului principal de credite. Astfel au fost achiziţionate în mod nelegal servicii juridice de asistentă şi consultanţă de la SCA Ceparu şi Irimia şi de la SCA Reff & Asociaţii în parteneriat cu SC Deloitte Audit SRL, CN APM SA făcând plăţi în valoare de 190.871,15 lei în baza unor contracte ilegale. „Din analiza contractelor încheiate între părţi rezultă în mod rezonabil indicii cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzut la art. 13 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal”, se mai arată în scrisoarea citată.

http://www.curierulnational.ro/Actualitate+Companii/2015-08-25/Operatorii%2Bportuari%2Bcer%2Bdemiterea%2Bconducerii%2BCN%2BAdministratia%2BPorturilor%2BMaritime