Noutati

O nouă legislație navală în România – Președintele României a promulgat Legea pentru modificarea și completarea O.G. 22/1999

 

În data de 29 noiembrie 2017, Președintele României, dl. Klaus Iohannis a semnat Decretul nr. 1137/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apartinând domeniului public, precum și desfașurarea activitaților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare.

Având în vedere lacunele și omisiunile serioase ale legislației în materie de administrare si exploatare a infrastructurii de transport naval, Constanta Port Business Association a promovat constant în ultimii ani, necesitatea amendării cadrului legal aplicabil transportului naval din România, astfel încat acesta să fie in linie cu tendințele manifestate la nivelul Uniunii Europene.

Astfel, urmare a unei implicari susținute a Organizației și a unor consultări ample cu toți actorii reprezentativi din acest sector de activitate, legea porturilor recent promulgată ofera în prezent un cadru legal clar, modern, ce deservește atât interesului Statului prin protejarea și exploatarea eficientă a proprietații publice, cât și mediului de afaceri prin pedictibilitate și claritate.

 

Noua Lege reglementează în principal o serie de aspecte esențiale, astfel:

  1. obligaţii concrete ce revin administraţiilor portuare şi de căi navigabile interioare, cărora infrastructura de transport naval le−a fost concesionată, în sensul în care acestea trebuie să întrețină, repare, modernizeze, dezvolte caracteristicile tehnice ale infrastructurii portuare și a oricăror rețele de utilități existente pe teritoriul portuar; trebuie să asigure de asemenea adâncimile minime la dane sau pe șenalele de acces, în permanență si să asigure furnizarea serviciilor de siguranță;

 

  1. modalitatea de alocare a resurselor financiare obținute de către administrații din exploatarea proprietății publice a statului și modul în care sunt repartizate dividendele, astfel încât să fie satisfăcută nevoia de întreținere, reparare și dezvoltare a infrastructurii cu prioritate (75% din profitul net trebuie investit in infrastructura portuară);

 

  1. un mecanism modern de negociere și publicare a contractelor cadru de subconcesiune și inchiriere, astfel încât să se asigure respectarea principiilor transparenței și nediscriminării (se vor elabora proiecte de contracte-cadru de subconcesiune, închiriere sau de prestări servicii şi se vor publica pe website-urile administrațiilor spre dezbatere publică);

 

  1. mecanisme de consultare a operatorilor portuari ce desfăşoară activităţi economice în strânsă legătură cu infrastructura de transport naval, în special în ce priveşte tarifele şi condiţiile în care infrastructura de transport naval este pusă la dispoziţia operatorilor portuari;

 

  1. modalitatea de stabilire şi avizare a tarifelor practicate de către administrații, în raporturile cu operatorii, prin crearea unui Consiliu de Supraveghere in Domeniul Naval in cadrul Consiliului Concurentei, care să supravegheze modalitatea de stabilire a acestor tarife, avându-se în vedere faptul că aceste administrații dețin o poziție de monopol natural.

 

Toate aceste modificări și completări sunt în concordantă cu cerințele mediului de afaceri, in scopul dezvoltării infrastructurii, urmând să produca efecte dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.