Revista presei

Cazul navei „Queen Hind“ obligă guvernanții români să pună în aplicare convențiile maritime internaționale – Revista presei 15 – 17 ianuarie 2020

 

Port Constanța

17.01.2020

 

După cum v-am informat în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber”, Grup Servicii Petroliere va executa operațiunile de dezeșuare și ranfluare a navei „Queen Hind”, aflată în zona Midia a portului Constanța, scoaterea și neutralizarea încărcăturii din interiorul vasului. Contractul semnat cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, pe data de 14 ianuarie 2020, este în valoare de 19.150.000 lei și are durata de 35 zile.

Deloc întâmplător, tot pe data de 14 ianuarie, Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul unei ordonanțe de guvern pentru completarea câtorva acte normative din domeniul transportului naval.

În referatul de motivare se arată că România a ratificat Convenția privind munca în domeniul maritim MLC 2006. Aceasta prevede, printre altele, mecanisme de îmbunătățire a supravegherii la toate nivelurile, de la navă, companie, statul de pavilion și statul portului, până la statul furnizor al forței de muncă și la sistemul ILO pentru asigurarea conformității și controalelor uniforme la nivel mondial. „Astfel, pe lângă un ansamblu solid de norme, este nevoie de un sistem mai eficace de control al conformității pentru eliminarea navelor care nu corespund standardelor impuse de convenție.”

Oare, dacă România ar fi instituit până acum acest „sistem mai eficace de control”, ar mai fi existat cazul „Queen Hind”?

Proiectul de ordonanță de guvern se referă, de asemenea, la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007, ratificată de România prin Legea nr. 31/2016. „Convenția stabilește norme și proceduri internaționale uniforme pentru a asigura îndepărtarea rapidă și eficientă a epavelor precum și plata unei compensații pentru costurile suportate.”

Este evident că în cazul navei „Queen Hind”, România are nevoie cât mai repede de un cadru normativ adecvat pentru a beneficia de prevederile Convenției internaționale de la Nairobi.

Avem legi, dar nu pot fi aplicate

De ce autoritățile din țara noastră nu au creat întregul cadru normativ necesar aplicării respectivelor convenții maritime internaționale, pe care România le-a ratificat în urmă cu câțiva ani? Iată cum motivează Ministerul Transporturilor această lacună: „În încercarea de implementare a prevederilor convențiilor mai sus enunțate, au fost întâmpinate dificultăți în punerea în aplicare a anumitor prevederi specifice, mai ales că unele dispoziții ale acestor convenții nu se regăsesc reglementate prin acte normative de drept intern.

Luând în considerare varietatea și complexitatea domeniilor reglementate de convențiile mai sus enunțate și ținând cont de prevederile art. 22 din Legea privind tratatele nr. 590/2003, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a elaborat norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor acestor convenții pe care le-a supus spre aprobarea Guvernului.
Guvernul nu a adoptat normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor convențiilor mai sus enunțate deoarece nu au fost îndeplinite dispozițiile art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, conform cărora hotărârile Guvernului <se emit pentru organizarea executării legii>”.

În esență, prin această alambicată motivare ni se explică următoarele: România a aderat la respectivele convenții maritime internaționale, dar legile de ratificare nu au fost puse în practică, pentru că erau betege. Nu au fost completate cu norme de aplicare, ce trebuiau adoptate tot prin lege.

Cine i-a împiedicat pe cei ce s-au perindat la conducerea Ministerului Transporturilor, la guvernare și în Parlamentul României să-și facă datoria până la capăt? Lenea, incompetența sau alte interese decât cel național? Abia acum, când a apărut cazul „Queen Hind” și ne arde buza, și-au amintit că nu avem norme de aplicare a convențiilor internaționale ratificate de statul român?

https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-cazul-navei-queen-hind-obliga-guvernantii-romani-sa-puna-in-aplicare-conventiile-maritime-internationale-393278?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole%20sectiune%20Economie

 

România a preluat joi, în cadrul unei ceremonii militare organizate în Terminalul pasageri al Portului Constanţa, comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCMG – 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), ce va fi exercitată timp de şase luni, în misiuni ce se vor desfăşura în Marea Neagră şi Marea Mediterană, relatează Agerpres.

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiral Alexandru Mîrşu, a menţionat la finalul evenimentului că preluarea acestei comenzi este o premieră pentru ţara noastră, misiunea grupării NATO fiind de asigurare a libertăţii de navigaţie. „Misiunea principală a grupării NATO de luptă împotriva minelor, care iată, din acest moment, pentru o perioadă de şase luni, este asumată de Forţele Navale Române, sub comanda Comandamentului NATO, este de a asigura libertatea de navigaţie în principalele porturi, pe principalele căi de comunicaţii, în bazinul Mării Mediterane, cât şi în Marea Egee, Marmara şi, bineînţeles, în Marea Neagră. Este o premieră pentru Forţele Navale Române ca o navă a Forţelor Navale Române să preia comanda şi un stat major condus de un ofiţer de marină să execute această misiune deosebit de importantă într-o grupare permanentă a NATO, în bazinul Mării Mediterane”, a declarat Mîrşu.

Comanda SNMCMG-2, asigurată de căpitan-comandorul Valentin Cătălin Vlad, se va exercita, timp de şase luni, de la bordul navei-comandant, puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu” (PM-274), din dotarea Forţelor Navale Române. Din statul major al grupării fac parte şi trei ofiţeri din forţe navale partenere, conform politicii NATO de organizare a grupărilor navale permanente.

Misiunile SNMCMG-2 din perioada ianuarie – iunie 2020, care vor fi desfăşurate în Marea Neagră şi Marea Mediterană, vor fi executate de nave militare din Bulgaria, Germania, Italia, Spania şi Turcia, conform graficului de generare al forţelor realizat de Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM). SNMCMG-2 va acţiona în Marea Neagră şi în Marea Mediterană pentru asigurarea capacităţii de reacţie imediată la nivelul NATO, precum şi pentru creşterea interoperabilităţii dintre forţele navale aliate şi promovarea imaginii Alianţei Nord Atlantice.

O primă activitate conexă este sosirea în Portul Constanţa, în perioada 13-20 ianuarie, a vânătorului de mine turcesc „Akcay” (M 270) şi a dragorului de mine bulgăresc „Priboy” (63), nave ce vor intra în compunerea grupării SNMCMG-2, urmând a desfăşura, împreună cu puitorul de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, activităţi de pregătire a misiunilor specifice, planificate în Marea Neagră şi Marea Mediterană, conform Statului Major al Forţelor Navale.

https://www.cugetliber.ro/stiri-eveniment-ceremonie-in-portul-constanta-romania-a-preluat-comanda-393241

 

Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa consultă piaţa pentru contractarea de servicii de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanţa.

Termenul limită pentru depunerea de oferte este 31 ianuarie 2020, iar data licitaţiei ar fi stabilită la 7 februarie 2020. Se supun consultării pieţei serviciile de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administraţie şi a directorului general din cadrul CN APM SA Constanţa, conform caietului de sarcini nr.1002/10.01.2020, cuprinzând cerinţele minimale pe baza cărora se vor desfăşura consultările.

Obiectul asigurării constă în acoperirea prejudiciilor/daunelor produse Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa şi/sau terţilor, ca urmare a faptelor culpabile săvârşite în exercitarea atribuţiilor de administrare, conducere şi/sau supervizare a activităţii Companiei de către cei şapte administratori – membri ai Consiliului de Administraţie precum şi de către directorul general.

Conform caietului de sarcini, se doreşte asigurarea de până la 7 milioane de euro pentru membrii CA şi de până la 2 milioane de euro pentru directorul general. De asemenea, este de menţionat faptul că se vor face contracte nenominale, pentru un an sau trei ani, în funcţie de ofertele primite.

Aspecte supuse consultării sunt:

– Determinarea unei valori estimate (prime/preţul poliţei) pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor şi directorului general din cadrul CN APM SA Constanţa, ţinând cont de cerinţele tehnice minimale precizate în caietul de sarcini;
– Perioada retroactivă;
– Perioada de avizare;
– Alte recomandări/potenţiale soluţii tehnice, financiare sau contractuale
– Modalitate de desfăşurare.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/consultarea-pietei-polite-de-asigurare-pentru-raspunderea-profesionala-a-conducerii-administratiei-porturilor-maritime-constanta-document-710048.html

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a semnat cu Donprest Com SRL, care se va ocupa de expertiza tehnică a pasajelor din Portul Constanţa.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a anunţat numele agentului economic care şi-a adjudecat contractul „Expertiza tehnică a pasajului superior intrare nr. 5, prelungire pasaj superior la curba mare, pasaj superior rădăcina mol 3,4,5, pasaj Bază Tehnică, pasaj rutier denivelat Vasile Pistolea”. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul nr. 164 / 07-01-2020, în valoare de 235.000 lei, a revenit societăţii Donprest Com SRL.

Pasajele din zona de nord a portului Constanta au fost puse în funcţiune în perioada 1975-1985. De la data punerii în funcţiune şi până în momentul de faţă s-au efectuat lucrări de întreţinere la stratul rutier, balustrade şi intervenţii la unele rosturi de dilataţie ale pasajelor. Nu s-au efectuat lucrări de anvergură (de genul lucrărilor de reparaţii capitale), constatându-se apariţia unor degradări.

Pasajul rutier situat în zona de sud a portului Constanţa, pasaj rutier denivelat „Vasile Pistolea”, a fost pus în funcţiune în decembrie 2004. S-a constatat deteriorarea sistemului de rosturi de dilataţie al pasajului, în special la primul rost dinspre capătul estic al pasajului. Grinda prefabricată din beton s-a deplasat în plan vertical din cauza aparatului de reazem defect. Având în vedere situaţia tehnică actuală a celor cinci pasaje rutiere, cu toate degradările existente constatate şi prezentate anterior, pentru asigurarea funcţionalităţii şi a siguranţei în exploatare, în contextul traficului auto de marfă în continuă creştere, este necesară o expertiză tehnică asupra întregii construcţii (fiecare pasaj în parte). În funcţie de concluziile expertizei tehnice, expertul tehnic va propune lucrările de intervenţie necesare.

Responsabili de atribuirea procedurii publice

Persoanele care deţin funcţii de decizie din cadrul CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa responsabile de atribuirea procedurii publice sunt: Adina BAZ – director general adjunct, Maria Mergiu – director economic, Patrichi Teodor – director Direcţia Exploatare, Hanganu Ciprian – director coordonator, Tomescu Ion – director Direcţia Tehnica, Crăciun Mădălin Alexandru – director Direcţia Comercială, Ifimov Otilia – şef Departament Achiziţii Publice, Pepi Tanase Iulian – şef Serviciu Juridic şi Contencios, Kiss Laszlo Eduard – şef Sucursala Energetică Port Constanţa, Niculescu Daniel – şef Sucursala de Servicii Port Constanţa, Banias Emil Sorin – şef Sucursala Nave Tehnice Port Constanţa, Moldoveanu Antoniela – Serviciu Tehnic Reparaţii-Secretar CTE, Bola Laura Valentina – Serviciu Tehnic reparaţii-Secretar CTE(rezervă), Gămalan Nicoleta Adina – şef Birou Control Financiar Preventiv, Anca Diana Angelescu – Departament Achiziţii Publice, Constantin Brandi – şef Serviciu Patrimoniu.
Donprest Com SRL, în datele Registrului Comerţului

Înfiinţată în anul 1994, Donprest Com SRL are sediul social în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 1.000 lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 50 de lei. Asociaţi persoane fizice sunt: Diaconu Ion Dumitru şi Diaconu Oltiţa, fiecare cu 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi sunt şi administratorii firmei, care desfăşoară activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.
În anul fiscal 2016, societatea cu 2 salariaţi a raportat un profit de 443.373 lei şi o cifră de afaceri de 1.105.347 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, societatea a avut 3 salariaţi, o cifră de afaceri de 1.230.111 lei şi un profit de 583.958 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: un profit de 697.735 lei, un număr de 3 salariaţi şi o cifră de afaceri de 1.278.258 lei.

https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/combaterea-criminalitatii-in-achizitiile-publice/o-firma-din-bucuresti-se-va-ocupa-de-expertiza-tehnica-a-pasajelor-din-portul-constanta-document-710039.html?print

 

A&A Consultants SPRL, în calitate de lichidator al societăţii Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radionav SA, în lichidare voluntară, cu sediul în comuna Agigea, organizează licitaţii publice pentru vânzarea bunurilor aflate în proprietatea debitorului.

Licitaţiile se vor ţine în fiecare zi de miercuri, începând cu data de 22.01.2020, la ora 14, respectiv în luna ianuarie şi februarie 2020, la datele: 22.01.2020, 05.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020, 26.02.2020 până la adjudecare, la sediul lichidatorului din Bucureşti-Sector 3, bdul Carol I nr. 12.

La licitaţie vor fi scoase următoarele mijloace fixe şi obiecte de inventar: mobilier, aparatură de birou, echipamente electronice diverse (staţii, servere, calculatoare). La acestea se adaugă şase autovehicule: Ford Transit Custom CT-10-SCU, Dacia Logan, Nissan X-Trail, Dacia Duster, Volkswagen Transporter, Volkswagen Tiguan. De asemenea, la mezat vor fi scoase şi imobilele situate în comuna Cumpăna, strada Antenelor nr.1, CF 105510, compuse din teren în suprafaţă de 16.216 mp şi construcţiile aflate pe acesta.

Informaţiile privind identificarea bunurilor, valoarea de vânzare şi regulamentul de organizare a licitaţiilor sunt menţionate în dosarele de prezentare întocmite pentru fiecare categorie de bunuri, care pot fi procurate contra cost, de la sediul lichidatorului din Bucureşti.

Despre RADIONAV SA Constanţa

Conform actului constitutiv, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Radionav SA Constanţa (RADIONAV) desfăşoară activităţi de interes public naţional în calitate de operator public unic, care furnizează servicii de radiocomunicaţii navale de bază în spectrul de frecvenţă alocat României de către Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii.

Capitalul social iniţial, la data de 31 decembrie 1997, al RADIONAV, în valoare de 1.246.130 mii lei, constituit prin preluarea integrală a patrimoniului Regiei Autonome „Radionav” Constanţa, a fost actualizat potrivit legii şi evidenţiat în bilanţul contabil al acesteia. Capitalul social iniţial al RADIONAV a fost în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic.

La data de 1.04.2019, RADIONAV avea un capital social subscris în valoare de 933.300 lei, integral vărsat prin aporturi în natură, împărţit în 373.320 acţiuni nominative, cu o valoare de 2,5 lei/acţiune, având ca unic acţionar statul român.

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/bunurile-imobile-si-mobile-din-patrimoniul-radionav-scoase-la-mezat-lichidatorul-a-anuntat-mai-multe-licitatii-710064.html

 

O navă cargo înmatriculată în România a eşuat miercuri seara pe Dunăre, în sud-estul Germaniei, potrivit România Tv.

Incidentul a avut loc în apropierea localităţii Ruckasing, în districtul Deggendorf. Conform autorităţilor, a fost vorba de o manevră greşită care a dus la eşuarea vaporului de marfă, mai spune sursa citată.

Potrivit poliției germane, nava se îndrepta spre Austria şi a intrat în derivă spre stânga, blocându-se apoi la pupa, într-un banc de pietriș.

Mai mult decât atât, un remorcher a fost trimis în ajutor pentru tractarea navei, însă şi acesta a rămas, la rândul său, blocat în nisip.

Autorităţile au impus o barieră de trecere între Vilshofen și Deggendorf pentru a nu pune în pericol alte nave.

Nu au fost raportate scurgeri de combustibil sau victime umane

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/eveniment/nava-inmatriculata-in-romania-esuata-pe-dunare-in-germania-vasul-a-blocat-fluviul-710074.html

 

16.01.2020

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa a semnat cu firma San Electroterm Grup SR contractul ”Servicii de mentenanţă echipamente instalaţii de centralizare hibrid (Siemens şi CED) în staţia CF Constanţa Port Zona C”. Valoarea contractului este de 423.000 de lei.

Caietul de sarcini a fost întocmit pentru prestarea unor servicii de mentenanţă a instalaţiei de centralizare hibrid din staţia de cale ferată Constanţa Port Zona C pentru toate elementele instalaţiei, avându-se în vedere următoarele servicii de mentenanţă: revizii electromecanisme de macaz; revizii semnale şi indicatoare luminoase; revizii circuite de cale; revizii instalaţii de alimentare cu energie electrică; revizii la reţeaua de cabluri; revizii dulapuri exterioare; revizii picheţi şi distribuitori de cabluri; revizii rame cu relee si aparataj; revizia instalaţiilor de semnalizare automată a trecerilor la nivel; revizia postului de comandă Siemens; verificarea în comisie a stării tehnice a aparatelor de cale şi a instalaţiilor de siguranţă ale infrastructurii feroviare; revizia inductorilor de cale; revizia instalaţiilor TTR; intervenţie accidentală. Serviciile prezentate vor respecta tehnologia de execuţie impusă de instrucţiile CFR şi normativele în vigoare, informează Ziua de Constanța.

Despre San Electroterm Grup, care și-a adjudecat contractul din staţia CF Constanţa Port

Cu sediul în municipiul Constanţa, San Electroterm Grup SRL a luat fiinţă în anul 2003. Capitalul social subscris, de 400.000 de lei, integral vărsat, este compus din 40.000 de părţi sociale.

Firma este controlată de Ioan Buzău şi Sergiu Dumitru Neagu, fiecare cu 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi sunt şi administratorii societăţii, care desfăşoară lucrări de instalaţii pentru construcţii.

În anul fiscal 2018, firma cu 172 de salariaţi a avut o cifră de afaceri de 15.379.823 de lei (echivalentul a aproximativ 3,2 milioane de euro) şi un profit de 148.802 lei (aproximativ 32.000 de euro).

S-a semnat contractul de mentenanță a instalațiilor de centralizare din stația CF Constanța Port

 

Redactor: Încep operaţiunile de golire şi de aducere la mal a navei eşuate în portul Midia în urma cu două luni. O firmă românească a câştigat licitaţia şi a semnat deja contractul cu Administraţia Porturilor. 35 de zile are la dispoziţie compania pentru a scoate cele peste 14.000 de oi moarte care au rămas în cală şi a aduce nava la mal.

Contractul, în valoare de aproape 4 milioane de euro prevede şi neutralizarea leşurilor. Doar 180 de animale de pe nava răsturnată au supravieţuit şi sunt îngrijite la un adăpost din Bucureşti.

http://stiri.tvr.ro/nava-cu-oi-care-s-a-scufundat-in-portul-midia-este-adusa-la-mal_855069.html#view

 

Operațiunile de dezeșuare și ranfluare a navei „Queen Hind”, aflată în zona Midia a portului Constanța, scoaterea și neutralizarea încărcăturii din interiorul vasului vor începe curând și vor fi executate de Grup Servicii Petroliere, câștigătorul procedurii de selecție organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Contractul, în valoare de 19.150.000 lei, a fost semnat pe data de 14 ianuarie 2020 și are durata de 35 zile. Ea va putea fi prelungită doar dacă operațiunile nu pot fi realizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau restricțiilor impuse de Căpitănie sau alte autorități relevante.
x x x

În data de 17 ianuarie 2020, ministrul agriculturii, Adrian Oros va participa la Conferința privind „Viitorul producției globale de carne de porc sub amenințarea pestei porcine africane”, ce este organizată de Comisia Europeană, la Berlin și la care sunt invitați să participe reprezentanții guvernelor și instituțiilor cu responsabilități, precum și actori importanți pe domeniu.
x x x

Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 5,0% în primele 11 luni din 2019, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Evoluția s-a datorat creșterii industriei extractive (+12,2%) și industriei prelucrătoare (+4,8%). Pe marile grupe industriale creșteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele: industria bunurilor intermediare (+7,7%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+7,4%), industria bunurilor de capital (+3,7%), industria bunurilor de uz curent (+3,6%) și industria energetică (+3,1%).

https://www.cugetliber.ro/stiri-economie-pulsul-economiei-393162?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole%20sectiune%20Economie

 

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat, pe 14 ianuarie 2020, cu Grup Servicii Petroliere, contractul privind serviciile de dezeșuare și ranfluare a navei Queen Hind și scoaterea și neutralizarea încărcăturii din interiorul navei.

Valoarea contractului este de 19.150.000 lei, durata acestuia fiind de 35 zile de la semnare.

Durata contractului va putea fi prelungită doar dacă operațiunile nu pot fi realizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau restricțiilor impuse de Căpitănie sau alte autorități relevante.

Procedura de selecție a început pe 31 decembrie 2019, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța invitând 9 companii din țară și străinătate, trei dintre ele depunând oferte.

http://www.transport-business.ro/s-a-semnat-contractul-pentru-ranfluarea-si-neutralizarea-incarcaturii-navei-queen-hind/

 

15.01.2020

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa a anunţat, marţi seara, că a semnat cu Grup Servicii Petroliere contractul pentru ranfluarea navei Queen Hind, încărcată cu peste 14.000 de oi, care s-a scufundat parţial în Portul Midia la sfârşitul lunii noiembrie. Valoarea contractului este de peste 19 milioane de lei, iar durata de 35 de zile.

CN APMC a anunţat, printr-un comunicat de presă, că a semnat, marţi, cu Grup Servicii Petroliere, contractul privind serviciile de dezeşuare şi ranfluare a navei Queen Hind şi scoaterea şi neutralizarea încărcăturii din interiorul navei.

„Valoarea contractului este de 19.150.000 lei, durata acestuia fiind de 35 zile de la semnare. Durata contractului va putea fi prelungită doar dacă operaţiunile nu pot fi realizate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile sau restricţiilor impuse de Căpitănie sau alte autorităţi relevante”, se arată în comunicat.

Procedura de selecţie a început în 31 decembrie, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa invitând nouă companii din ţară şi străinătate, iar trei dintre ele au depus oferte.

Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, încărcată cu 14.600 de oi şi un echipaj de 22 de marinari de naţionalitate siriană, s-a înclinat periculos şi s-a scufundat parţial pe bordul drept, în bazinul Portului Midia, după ce a plecat de la cheu, evenimentul având loc în 24 noiembrie 2019.

Autorităţile portuare au reuşit salvarea întregului echipaj. De asemenea, timp de mai multe zile, autorităţile au reuşit să salveze de la bordul navei peste 250 de oi. Dintre acestea, 180 au supravieţuit şi au fost transferate la un adăpost din judeţul Ialomiţa unde vor rămâne până la sfârşitul vieţii. Celelalte din cele 250 salvate iniţial au murit sau au fost eutanasiate din cauza rănilor prea grave.

https://www.news.ro/social/constanta-a-fost-semnat-contractul-pentru-ranfluarea-navei-incarcate-cu-oi-care-s-a-scufundat-partial-in-portul-midia-intelegerea-este-in-valoare-de-peste-19-milioane-de-lei-1922400614172020012119227718

 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa a semnat, marţi seară, cu Grup Servicii Petroliere contractul privind serviciile de dezeşuare şi ranfluare a navei Queen Hind, care, încărcată cu peste 14.000 de oi, a eşuat în noiembrie 2019 în Portul Midia.

Potrivit conducerii companiei, contractul, în valoare de circa 19 milioane de lei, prevede şi scoaterea şi neutralizarea încărcăturii din interiorul vaporului.

‘Valoarea contractului este de 19.150.000 lei, durata acestuia fiind de 35 zile de la semnare. Durata contractului va putea fi prelungită doar dacă operaţiunile nu pot fi realizate din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile sau restricţiilor impuse de Căpitănie sau alte autorităţi relevante’, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de CNAPM.

Conform sursei citate, procedura de selecţie a început pe 31 decembrie 2019, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime invitând nouă companii din ţară şi străinătate, trei dintre ele depunând oferte.

Nava Queen Hind, încărcată cu circa 14.600 de oi, s-a răsturnat pe 24 noiembrie 2019, la plecarea din Portul Midia, scufundându-se parţial. Echipajul format din 22 de marinari sirieni a fost salvat, scoase vii de la bordul vaporului fiind, în zilele de după incident, şi câteva sute de oi.

După eşuarea navei, au fost salvate circa 250 de oi, dintre acestea în prezent fiind vii 180, animale care până la sfârşitul săptămânii trecute s-au aflat la o fermă din Nuntaşi, judeţul Constanţa.

Ulterior, oile au fost preluate de reprezentanţii asociaţiei de salvare a animalelor Arca şi transportate la o fermă special amenajată, în apropiere de Bucureşti.

Potrivit CNAPM Constanţa, luna trecută au fost finalizate operaţiunile de ecologizare a zonei din dreptul navei Queen Hind, monitorizarea efectuată continuu arătând că nu sunt probleme cu poluarea mediului.

https://www.agerpres.ro/administratie/2020/01/14/constanta-a-fost-semnat-contractul-pentru-ranfluarea-navei-cu-oi-esuata-in-noiembrie-in-portul-midia–432255

 

Nava Queen Hind transporta 14.600 de oi vii în momentul în care s-a scufundat în apropierea Portului Midia. Doar 180 de oi au putut fi salvate.

Miercuri, 15 ianuarie, vor începe operaţiunile de ranfluare a navei Queen Hind, scufundată în apropierea Portului Midia, în 24 noiembrie 2019. Nava avea la bord 14.600 de oi vii, dintre care doar 180 au fost salvate. În acest moment, cadavrele în descompunere zac prinse în compartimentele navei. Licitaţia pentru aducerea pe linia de plutire şi scoatere la mal a vasului a fost organizată de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CN APMC), iar firma care a câştigat este Grup Servicii Petroliere SA (GSP), companie patronată de omul de afaceri Gabriel Comănescu. În cursul zilei de marţi, 14 ianuarie, se va semna contractul între cele două companii, GSP angajându-se ca în termen de 35 de zile să finalizeze toate operaţiunile de aducere la mal, scoaterea şi neutralizare cadavrelor animalelor aflate la bord. „Au comunicat o soluţie tehnică pentru ranfluare, se vor ajuta şi de o macara, este o operaţiune complexă. Toate echipamentele de care au nevoie sunt în zonă, fiind vorba despe o companie românească. mai întâi îndreaptă nava, scot apa, iar când este în stare de plutire o duc la cheu şi scot animalele pe care le incinerează”, a declarat pentru „Adevărul” Costel Stanca, directorul general al CN APM Constanţa. Valoare contractului este 19.000.150 de lei, bani pe care-i va plăti CN APMC, apoi vor începe procedura de recuperare a lor de la asiguratorul navei. Nava fiind abandonată, conform procedurilor internaţionale, este abandonată către asigurator, iar acesta, dacă achită toate operaţiunile de ranfluare, poate să o valorifice pentru a-şi recupera banii.

https://adevarul.ro/locale/constanta/Incep-operatiunile-ranfluare-navei-scufundate-portul-midia-cheltuielile-suportate-statul-roman-1_5e1d8e6c5163ec42711915b9/index.html

 

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a semnat astăzi, 14 ianuarie 2020, cu Grup Servicii Petroliere, contractul privind serviciile de dezeșuare și ranfluare a navei Queen Hind și scoaterea și neutralizarea încărcăturii din interiorul navei. Operațiunile încep astfel la 50 de zile de la răsturnarea în portul Midia a navei încărcată cu 14.600 de oi pentru țările arabe, accident naval unic în lume. Vestea oficială a venit, în această seară, de la directorul general al Administrației Portului Constanța, Costel Stanca. El precizează că valoarea contractului de scoatere a navei plină cu peste 14.000 de ori putrezite, este de 19.150.000 lei, cu 50.000 de lei mai mică decât bugetul pe care Portul Constanța îl avea la dispoziție. După cum EVZ anunțase deja, lucrările vor dura 35 de zile de la semnare, după cum s-a angajat contractorul.

Durata contractului va putea fi prelungită doar dacă operațiunile nu pot fi realizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau restricțiilor impuse de Căpitănie sau alte autorități relevante, precizează directorul Portului Constanța, Costel Stanca. Potrivit acestuia, procedura de selecție a început pe 31 decembrie 2019, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime

SA Constanța invitând 9 companii din țară și străinătate, trei dintre ele depunând oferte.

Nava ”Queen Hind”, sub pavilion Palau, cu 22 de marinari sirieni în echipaj, încărcată cu peste 14.600 de ori, care în dimineața zilei de 24 noiembrie părăsise portul Midia s-a răsturnat în apropierea șenalului navigabil, un singur marinar având nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut în apa rece a mării. Doar 250 de oi au putut fi scoase de pe navă, 180 reușind să supraviețuiască. Autoritățile au dat asigurări că în zonă nu există risc epidemiologic, datorită temperaturilor scăzute din aer și din apă.
https://evz.ro/e-oficial-incep-operatiunile-de-dezesuare-a-navei-mortii-din-portul-midia-s-a-semnat-contractul.html

 

Economie

16.01.2020

 

Joint-venture-ul Naviris dintre Fincantieri şi Naval Group şi-a început oficial activitatea, cu o primă şedinţă a consiliului său de administraţie, potrivit site-ului marineinsight.com, care subliniază că acest parteneriat întăreşte dorinţa celor două companii de a construi un viitor de excelenţă pentru industria construcţiilor navale şi marinele militare.

Alianţa este evoluţia naturală a parteriatului istoric existent deja între liderii din Franţa şi Italia în domeniul naval.

Cu peste 20 de ani de cooperare, Naval Group şi Fincantieri au avut deja succes împreună: încă de la începutul anilor 1990, cu programul distrugătorului anti-aerian Horizon (patru nave), şi cu programul de fregate destinate misiunilor multiple FREMM, care se desfăşoară din 2005 (20 de nave).

Naviris creează condiţiile pentru consolidarea apărării navale europene ca reacţie la presiunile din partea concurenţilor mondiali. Prin intermediul Naviris, Fincantieri şi Naval Group se unesc pentru a dezvolta o nouă capabilitate strategică şi a răspunde într-un mod inovator la nevoile clienţilor lor.

Naviris este o companie mixtă formată în condiţiile unui parteneriat egal. Cu sediul central al Genova şi cu o filială la Ollioules, echipa Naviris se va concentra pe proiectele bi-naţionale şi de export.

Giuseppe Bono a fost numit preşedinte, iar Hervé Guillou membru în consiliul de administraţie.

Compania mixtă va fi condusă de directorul general Claude Centofanti şi de directorul operaţional Enrico Bonetti. Companiile mamă sunt reprezentate în mod egal în consiliul de administraţie.

Obiectivul Naviris este de a crea valoare pentru clienţii săi în următoarele domenii majore: proiecte comune de cercetare şi dezvoltate, propuneri la nivel global, contracte prime şi autoritate în design, optimizarea achiziţiilor.

Naviris anticipează exporturi şi oportunităţi comune franco-italiene, cum ar fi primele studii pentru modernizari la jumătatea ciclului de viaţă ale distrugătoarelor franceze şi italiene din clasa Horizon, precum şi proiecte europene, cum ar fi dezvoltarea fregatelor uşoare European Patrol Corvette.

”Suntem recunoscători că am primit sprijinul necondiţionat al guvernelor noastre pentru crearea unui nou lider european pentru sectorul strategic al apărării navale. Împreună, vom accelera avansul tehnologic şi vor menţine elementele majore care ne diferenţiază prin combinarea capabilităţilor noastre de cercetare şi dezvoltare, renovarea produselor în beneficiul clienţilor noştri.

Naviris deschide calea pentru o construcţie reală a apărării navale europene”, au declarat cei doi directori generali ai Fincantieri şi Naval Group, Giuseppe Bono şi Hervé Guillou.

Pe 27 septembrie 2017, guvernele Franţei şi Italiei au anunţat intenţia de a dezvolta cooperarea navală civilă şi militară.

Pe 23 octombrie 2018, guvernele ambelor ţări şi-au oferit sprijinul total pentru formarea alianţei de pe poziţii de egalitate prezentată de Fincantieri şi Naval Group.

Pe 14 iunie 2019, cele două grupuri au semnat Acordul de Cooperare al Alianţei, care defineşte termenii operaţionali şi programul companiei mixte.

Pe 30 octombrie 2019, compania mixtă şi-a anunţat numele, Naviris, care reprezintă soliditatea parteneriatului şi convergenţa viziunilor pe termen lung între cele două companii mamă.

Pe 13 ianuarie 2020, Naviris şi-a început oficial activitatea.

https://www.news.ro/economic/joint-venture-ul-naviris-dintre-fincantieri-si-naval-group-si-a-inceput-oficial-activitatea-1922404615002020010919228103

 

17.01.2020

 

Compania poloneză de transport feroviar PKP Cargo vrea să se dezvolte pe piaţa locală şi pe pieţe externe, iar obiectivul acesteia ar putea fi realizat în urma recentei achiziţii a companiei Vectron MS Locomotives, a anunţat CEO-ul acesteia Czeslaw Warsewicz, potrivit Warsaw Voice.

Potrivit strategiei actuale, grupul polonez va putea desfăşura operaţiuni în 18 ţări europene, urmând să devină lider în Europa Centrală în următorii ani.

https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/pkp-cargo-din-polonia-vrea-sa-opereze-pe-18-piete-europene-18716439

 

Franta este paralizata de miscarile sociale fara precedent incepute pe 5 decembrie 2019, iar situatia porturilor este in mod special ingrijoratoare pentru agentii economici din lantul logistic, asa cum se arata intr-un comunicat al FNTR (Federatia Nationala a Transportatorilor Rutieri), in care se exprima si ingrijorarea ca nici macar in aceste conditii cei care ar trebui sa aiba un cuvant de spus nu vorbesc. Operatiunile succesive „porturi moarte“ din ultimele sase saptamani au ruinat eforturile de a relansa transportul maritim, astfel ca, in conditiile in care docherii au da preaviz de greva de 72 de ore incepand de pe 14 ianuarie de la miezul noptii, autoritatile chiar trebuie sa reactioneze propunand masuri concrete de sustinere a acestora, comisionarii de transport fiind in imposibilitatea de a suporta singuri impactul economic al grevei.

Intr-un comunicat adresat pe 13 ianuarie ansamblului de companii maritime care opereaza in porturile franceze si firmelor de intretinere, Eric Hémar, presedintele TLF (Uniunea Firmelor de Transport si Logistica din Franta) si Herbert de Saint Simon, presedintele TLF Overseas, au cerut exonerarea de toate cheltuielile cu stationarea, paza, alimentarea containerelor frigorifice s.a. Comisionarii de transport membri TLF Overseas si clientii lor nu trebuie sa poarte singuri responsabilitatea tuturor cheltuielilor financiare care sunt consecinta grevei, pentru ca s-ar crea un dezechilibru puternic intre agentii economici din domeniu si o pierdere de activitate iremediabila a porturilor franceze. Transportul de marfuri este in pericol, arata Herbert de Saint Simon, deoarece fara porturi nu exista comert exterior. „Porturile sunt inima economiei franceze si de aceea apelez oficial la autoritatile nationale si locale sa deblocheze situatia pentru a asigura libera circulatie a persoanelor si a marfurilor. Guvernul nostru trebui sa se gandeasca urgent la aceasta situatie pentru a nu fi afectata in continuare competitivitatea transportului maritim.“

Si transportatorii rutieri sunt loviti puternic de acest conflict pentru care autoritatile nu au o solutie, in ciuda cererilor repetate pe care le primesc din partea organizatiilor profesionale inca din decembrie. De aceea si reprezentantii FNTR s-au intalnit cu membrii Guvernului acum cateva saptamani pentru a evalua masurile de sustinere a firmelor de transport rutier afectate de miscarile sociale.

Agentii economici care activeaza in lantul logistic vor avea de suferit din cauza acestor blocaje repetate, mai ales comisionarii si transportatorii care stationeaza cu camioanele si soferii imobilizati in porturi din lipsa de marfa.

Pe termen scurt, riscurile sunt ca oamenii sa nu mai aiba de munca in porturile din Franta, companiile sa nu mai faca escala si containerele sa nu mai vina in terminale.

In termeni de impact financiar este vorba de pierderi de zeci de milioane de euro pe zi pentru agentii economici, pierderea de trafic este estimata la 40% pentru portul Fos (Marsilia) si dublu pentru Havre, si in plus si imaginea transportului maritim francez are de suferit.

https://www.traficmedia.ro/ro/289-ambele-limbi/romana/news/2020/14524-blocaj-in-porturile-franceze-si-pierderi-de-zeci-e-milioane-de-euro.html