Proiecte de acte normative

24.11.2017

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație maritim costieră

Data publicării: 23.11.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.12.2017

 

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1771-hg23112017dtn

Vezi mai mult Descarca
24.11.2017

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea dotării cu două remorchere multifuncționale cu clasă de gheață, având zona de navigație 3 – căi navigabile interioare

Data publicării: 23.11.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 04.12.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1772-hg23112017dtn-2

Vezi mai mult Descarca
01.11.2017

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Data publicării: 31.10.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.11.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1743-hg31102017de 

Vezi mai mult Descarca
25.09.2017

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală / multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020), Axa Prioritară 1, Obiectivul specific 1.3-Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală și Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi

Data publicării: 22.09.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 03.10.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1702-omt22092017dgoit

Vezi mai mult Descarca
01.09.2017

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”

Data publicării: 25.08.2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.09.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

DESCARCA DOCUMENTUL

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1669-hg10082017dtn

Vezi mai mult Descarca
04.03.2017

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

18Data publicării: 16.03.2017
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 27.03.2017

 Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Vezi mai mult Descarca
05.01.2017

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Nave specializate SAR”, beneficiar Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

Data publicării: 22.12.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii:  02.01.2017

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

Vezi mai mult Descarca
28.11.2016

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Data publicării: 25.11.2016
Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.12.2016

Grup ţintă – Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite
propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele sunt atasate, dar pot fi consultate şi în cadrul Punctului de
Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38,
sector 1, Bucureşti, Poarta G.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1369-hg25112016de>

Vezi mai mult Descarca