Consal Trade S.R.L.

Consal Trade S.R.L.

Date de contact

 • Incinta port, Policlinică Port, Dana 12, etaj 1
 • Telefon: 0341 401818
 • Fax: 0341 401820
 • Email: consalport@yahoo.com
 • Website:

Date de identificare

 • Reprezentanti:
  Constantin Chicheanu – Administrator
  Cătălin Boghici – Director Sucursală
 • CUI: 16222631
 • Nr. Reg. Com: J13/5641/2004

SC CONSAL TRADE SRL CONSTANŢA SUCURSALA PORT CONSTANŢA, înfiinţată în 10.03.2004, este parte a SC CONSAL TRADE SRL CONSTANŢA şi prestează servicii în facilitatea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa pentru operatori economici şi agenti portuari, activitatea cuprinzând următoarele servicii:

1.Serviciul pentru situaţii de urgenţă, care este încadrat, dotat şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, privind managementul situaţiilor de urgenţă. Serviciul acţionează pentru: “prestarea serviciilor de prevenire şi stingerea incendiilor terestre precum şi stingerea incendiilor la navele şi instalaţiile plutitoare aflate la cheu în porturile maritime” izbucnite pe domeniul public administrat de Compania Naţională “Administraţia Porturilor Maritime” S.A. Constanţa.

Personalul încadrat pe compartimente, grupe şi echipe de intervenţie, salvare şi prim ajutor, este calificat conform cerinţelor standardelor ocupaţionale, fiind antrenat şi pregătit continuu pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă. Dispunem şi de avizarea ca furnizor de calificare profesională – nivel 2 de pregatire pentru standardul de servant pompier şi putem califica, la cerere, personalul serviciilor de urgenţă.

Serviciul dispune de autospeciale şi utilaje de intervenţie necesare pentru salvarea/ evacuarea persoanelor aflate în pericol la înălţimi, pentru stingerea incendiilor, limitarea şi înlăturarea urmărilor intervenţiilor pe tipuri de riscuri identificate şi cuantificate în locaţiile operatorilor economici portuari, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind managementul operaţional pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă.

2. Serviciul de “montaj baraj antipoluant pentru navele armatorilor români şi străini sau agenturate de societăţile de agenturare autorizate care se desfăşoară în porturile maritime”.

Societatea noastră deţine baraje antipoluante în lungime de 3.000 metri, trei şalupe de servitute necesare prestării serviciului mai sus amintit.
Totodată dispunem de personal calificat şi autorizat care desfăşoară această activitate la navele care operează produse petroliere (nave tanc), chimicale lichide în terminale specializate (inclusiv navele care fac operaţiuni de bunkeraj în bazinul portuar).
Prestarea serviciului se desfăşoară în conformitate cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de Exploatare Portuară.

3. Serviciul de “colectare a deşeurilor menajere de la navele armatorilor români sau străini sau agenturate de societăţile de agenturare autorizate, care se desfăşoara în porturile maritime”. Societatea noastră deţine trei autogunoiere de 12 m³ şi 10 containere a câte 4 m³ fiecare, necesare prestării serviciului mai sus amintit.
Totodată dispunem de personal calificat şi autorizat care desfăşoara această activitate la navele comerciale, pasagere şi militare care acostează în porturile maritime româneşti.
Prestarea serviciului se desfăşoară în conformitate cu respectarea prevederilor legale în domeniu şi în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de Exploatare Portuară.